Hírek kategória bejegyzései

Ráhangolódás a januári műhelytalálkozóra

Január 28-án ismét nemzetközi műhelytalálkozóra gyűlünk össze, Miskolcon. A rendezvény 7 napos lesz. A tréning témája továbbra is az üzenetek megértése (TE fókusz), az üzenetek átadása (ÉN fókusz) és a két ember között keletkező viszony (én és te EGYÜTT) kezelése lesz. A műhelymunka során folytatjuk az akciókutatást. A harmadik ciklusra való reflexióval. Ismét lesz szakmai bemutatkozó nap és tanulmányút is. A tanulmányút során ezúttal a Humanisztikus Korszak Alapítványt látogatjuk meg.

Ráhangolódásként ezúttal a Humanisztikus Korszak Alapítvány vezetőjének, Honti Lászlónak egy írásából idézünk. Hamarosan alkalmunk lesz megvitatni.

„Alap-érzésünk és észlelésünk, hogy a társadalmi evolúció megrekedt, és a Humanisztikus Korszak Alapítvány első feladata, hogy ebből a zsákutcából a társadalmat kibillentse. Ezt a társadalom innováció programjával valósítjuk meg. Kialakítottuk az innováció tudományát és az innovatív képesség: a kreativitás fejlesztésének tréningjét. Ahhoz azonban, hogy ezt a programot meg tudjuk valósítani, a társadalomtudományt, sőt valamennyi tudományágat is meg kellett újítanunk, mert a tudományt érintette legjobban a társadalmi fejlődés megrekedése. A megújított tudománnyal a megújított társadalom kialakítására és működtetésére informatikai rendszereket alkotunk meg amelyek a vállalkozásokból alakuló klaszterek működtetői is. Ehhez azonban az informatikai mérnökség tudományát is meg kell újítanunk. Az OptimumTársadalomban ugyanis a társadalom szervezési és szabályozási folyamatai teljesen automatizáltak, intézmények és személyek közvetlen részvétele nélkül, kibernetikai műhelyek szoftveres algoritmusaival intéződnek. Az OptimumTársadalom azért van, hogy az egyén minél hasznosabb lehessen a társadalom többi tagja számára, azaz az emberek minél több TársadalmiÉrtéket teremthessenek egymás számára. Lényeges az OptimumTársadalomban az is, hogy a hagyományosnál jóval magasabb etikai és morális szintet teremt meg az emberi kapcsolatok számára. Olyan embert, aki felelősséget vállal szeretteiért, aki mentora, szellemi vezetője, lelki támasza, segítője lesz az emberi kapcsolatainak sorban.”

Reklámok

Kellemes Ünnepeket!

Tisztelt partnereink, résztvevőink, barátaink!

Nagy utat tettünk meg idén januártól mostanáig: akkor még óvatosan elkezdtük körbejárni az együttműködés témáját és az azzal kapcsolatos céljainkat, majd az akciókutatásunk fázisait, igazi áttörést azonban a májusi nyitó rendezvényen értünk el, ahol először éreztük meg egymás értékeit és azok összeadódásának élményét. Innentől rohamos sebességgel haladtunk és nem sokkal később letisztult egy olyan koncepció, amely kidolgozásához mindenki szívesen járult hozzá. Ezen az úton haladva mára egy önálló, saját módszertanunk látszik kirajzolódni, igaz még gyerekcipőben, de ígéretes tulajdonságokkal. Amit mostanáig az éves munkánk során összeraktunk, méltó módon pihentethető és félrerakható az ünnepek alatt, hogy mindenki a családjával és szeretteivel tölthesse az időt.

Hálásan köszönjük mindenkinek az egész éves lelkes és kitartó munkáját, a biztató szavakat, a támogató figyelmet és mindazt a segítséget, amit a munkánk során nyújtottak nekünk.

Kívánunk az ünnepekre igazi kikapcsolódást, sok nevetést, pihenést és feltöltődést! Találkozunk januárban.

Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Januári projekttalálkozó (M2) – Beharangozó

A lelkes és intenzív novemberi két nap után a decemberi hónapot a januári műhelytalálkozóra való alapos felkészüléssel töltjük, nem feledve, hogy december ünnepekben gazdag hónap, így a pihenésre is hagyunk időt.

Januárban 7 intenzív nap vár ránk, melynek során ismét tréning, műhelymunka, tanulmányút és szakmai bemutatkozó valósul meg. A tréning során az emberi kommunikációban rejlő üzenetek megértésének témájában megyünk tovább és megismerkedünk a szerepküldés fogalmával is. A műhelymunka során két fókuszt határoztunk meg, egyrészt folytatjuk a már megkezdett folyamatunkat és a fejlesztési javaslatok feldolgozásával foglalkozunk, másrészt elkezdjük használatba venni és magunkra alkalmazni a módszertanunkat. A résztvevőink számára ez utóbbi nem igényel előzetes felkészülést, a helyszínen együtt kidolgozunk minden ehhez szükséges alapfeltételt és a megoldás részleteit.

A szakmai bemutatkozó napunkon ismét betekintést adunk minden feldolgozott eredményünkbe, ahová szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Előhangoló a műhelymunka témájára

Műhelymunkánk során szeretnénk bevezetést adni minden résztvevőnk számára az érték-alapú gondolkodás lényegébe, ehhez ajánljuk figyelmetekben az alábbi olvasnivalót:

Az érték alapú gondolkodás technológiája minden közösség és szervezet számára bevezethető, amelynek célja, hogy támogassa az emberközpontú, szív és értelem-alapú társadalom kialakulását azáltal, hogy az egyéneknek és közösségeknek lehetőséget ad arra, hogy fejlesszék személyiségüket, emeljék a szintjét a szakmai intelligenciájuknak, tudásuknak, etikájuknak, emberi kapcsolataiknak, céljaiknak, gondolkodásuknak és érzéseiknek: vagyis mindennek, amit az ember akar és tesz. Az ilyen közösség létrejöttének az a kritériuma, hogy az értékrendszer hierarchiájának csúcsán a társadalmi értékteremtés áll, azaz a köz(ös)jó. Ebben az esetben ugyanis megszűnik az ellenérdek, mert emberek rájönnek, hogy az érdekeik, céljaik közösek. Ez lehetővé teszi, hogy a szervezet vagy közösség minden funkciója (eleme, egysége) egyetlen együttműködő rendszerbe legyen kapcsolva. És amikor minden a helyén van és a helyén értékelődik, akkor a hatékonyság is sokszoros, a közérzet jó, az emberek boldogok, felelősségvállalók, figyelmesek, szeretetteliek, zseniálisak, egészségesek.

Ahogyan az embert, úgy a közösséget is élőlényként tekintjük, amely önszabályozásra, önellátásra és öngondoskodásra képes, ha ennek megteremtjük a feltételeit. Az egyik ilyen feltétel, hogy a közösség tagjai egymást abban segítik, hogy mindenkiből igazi közösségi ember váljon, aki globálisan képes látni, érezni és cselekedni. Az emberek így válnak igazi társadalmi lénnyé, olyanná, aki minden akciójának érti a messzemenő társadalmi hatását, következményét, és fordítva, érti az őt érő társadalmi hatásokat is. Az érték-alapú gondolkodás technológiája egy eszköz, amely használatával a közösség életébe ágyazottan (tehát nem külön folyamatként vagy külső tréningként) valósul meg a folyamatos tanulás, konszenzus-alkotás és folyamat optimalizálás.

Előhangoló a tréning témájára

Kedves résztvevőink! Következő alkalommal a tréning keretében szeretnénk a közös tudati és figyelmi terünkbe hozni a „feszültség” fogalmát. Ehhez fogadjátok szeretettel ezt az írást, kitekintésként a TEAL szervezetek világából:

Van egy szó, amely gyakran előjön a Teal úttörőitől: az érzékelés. Mindannyian természetes érzékelők vagyunk; tehetségünk van arra, hogy észre vegyük, hogy valami nem működik olyan jól, mint ahogy működhetne, vagy amikor új lehetőség nyílik. Az önigazgatással (self-management) mindenki lehet érzékelő és változást kezdeményezhet – ugyanúgy, mint egy élő szervezetben, minden sejt érzékeli a környezetét, és képes figyelmeztetni a szervezetet a szükséges változásra. Nem tudjuk abbahagyni az érzékelést. Az érzékelés mindenütt történik, egész idő alatt, de a hagyományos szervezeteknél az információk gyakran kiszűrésre kerülnek és csak a szervezeti hierarchia csúcsán észlelt jeleket hasznosítják, így sajnos gyakran távolra kerültek a valóságtól.  Pedig minden ember egy természetesen tehetséges szenzor, Igaz ugyanakkor, hogy növelhetjük a gyakorlatban való érzékenységünket. Különösen a meditatív vagy spirituális gyakorlatok segíthetnek abban, hogy távol tartsuk magunkat az énközpontú szükségletektől, és megcsapoljuk a szélesebb értelemben vett bölcsességforrásokat.

A „feszültség” szót tehát ebben az értelemben használva: „érzékelem, hogy valami nem működik olyan jól, mint ahogy működhetne”, kérünk minden kedves partnerünket és résztvevőnket, gondolják át saját érzékelt feszültségeiket és hozzák alapanyagként a tréningre.

Novemberi projekttalálkozó (M9) – Beharangozó

Ködguba vagy tartós napfény?

November végén (2018. november 27-28.) ismét műhelytalálkozót szervezünk, ezúttal kétnapos intenzív munkára készülünk. Az első nap tréningen veszünk részt, ahol ismét az építő kommunikáció témakörébe tartozó készségekkel ismerkedünk saját élményű feladatokon keresztül. A második napon pedig MűhelyKonferenciát tartunk azoknak az érdeklődőknek, akik eddig is figyelemmel követték munkánkat, csak bármilyen okból nem kapcsolódtak be aktívan az akciókutató csoport munkájába. Ezúttal alkalmuk nyílik majd megismerkedni azzal, hogy honnan-hová jutottunk el és milyen terveink vannak a jövőre nézve, amihez esetleges csatlakozásukat is szívesen vesszük. Ezen a szakmai bemutatkozó napon szívesen látunk minden érdeklődőt és partnereink és résztvevőink meghívott szakértőit, kollégáit is.

Természetesen ismét lesz műhelymunkára is alkalom, ahol reflektálunk a harmadik akcióként végzett módszertani fejlesztési gondolatokra valamint előkészülünk arra – idő függvényében el is kezdjük akár -, hogy saját magunkra alkalmazzuk az éppen fejlesztés alatt lévő módszertanunkat.

Olvasmány a szeptemberi találkozóhoz

Míg eddig sokszor a tréningek folyamán főleg magunkra figyeltünk, most főleg a másikra fogunk. Trénereink ígérete szerint a másik üzenetének pontos felfogása és megértése gyakorlás útján könnyen válik rutinná és aki egyszer elkezdte, már nem is tud máshogy figyelni a másikra. Ezt a készséget fogjuk gyakorolni, melyhez előzetes gondolkodásra és ráhangolódásra szánjuk a következő írást:

Minden Interakció viszonyt teremt: meghatározza a kapcsolat energia-szintjét, és behatárolja, hogy a másik milyen energiával, milyen csatornán tud válaszolni. A viszony definiálja a lehetőségek körét, amelyből a partnerek választhatnak az üzenetváltás során. Ahol verekedés van, ott az ütések készletéből, ahol szerelmeskedés, ott a simogatásokéból, ahol versengés, ott a státuszjelzések eszköztárából. A két ember közti interakció egyik jelentős összetevője az üzenet, amit gyakran burkoltan, áttételesen esetleg ambivalensen közlünk a másikkal. Amikor a kommunikációban az üzenetekre figyelünk, abból további dolgokat tudhatunk meg magunkról és a másikról: milyen a motivációja, mi a célja, milyen képe van önmagáról és milyen képeket hordoz a világról és ez mind hogyan lép kölcsönhatásba a bennem élő motivációkkal, célokkal, énképpel és világképpel. Ráhangolódásként, kezdj el arra figyelni, hogy a legegyszerűbb mondatokban hogyan érzékeled ezt a négy dolgot, és hozd az élményeid a tréningre! Viszlát hamarosan.