Hírek kategória bejegyzései

Inspiráció az összegző szakaszra: A kapcsolódás három szintje

Az egészséges és növekvő csoport egyszerre találkozik a kapcsolódás három szintjével:

Intraperszonális:

Ez minden csoporttag belső megtapasztalását jelenti. Az egyén fejében saját magáról és a többiekről alkotott képéről van itt szó. Arról, ahogyan a csoporttag belül értelmezi a helyzeteket. Alapvető, hogy emlékezzünk, hogy ez az egyén saját igazsága.

Interperszonális:

Azt jelenti, hogy követjük, hogy mi történik a csoporttagok között. Ki kihez kapcsolódik? Van olyan, aki nem kapcsolódik? Vannak ki nem mondott speciális viszonyok?  A speciáis kapcsolódással rendelkező tagok megosztják a szeretetüket a nagyobb egésszel vagy egy klikket formálnak? Hogy tudom segíteni az embereket, hogy kapcsolódjanak egymáshoz?

Mező:

Ez a csoportnak, mint egésznek az energiájára és személyiségére vonatkozik. Milyen témák merülnek fel a csoportban?  Mi a csoport egyedi/különleges energiája? Melyek azok az emergens tulajdonságok, amelyek abból származnak, hogy a különböző személyek összejönnek?

Reklámok

Inspiráció az összegző szakaszra: Az élő rendszer

Az élő rendszereknek 3 tulajdonsága van: 1.) lelki közösség (intim gondolatok és érzések megosztása) 2.) különbözőség és 3.) önalkotás.

Megérthetjük az élő rendszer lényegét, ha a test-tudatosságunkat használjuk. A testünk a legközvetlenebb és legintimebb élő rendszer, amellyel kapcsolatban vagyunk. A testünkben részek vannak a részeken belül, amelyek egy nagyobb egészet alkotnak. Úgy tekintjük a csoportot, mint egy testet, amely élő rendszer.

Minden élő rendszer különböző részekből áll, amelyben a részek összekapcsolódnak, hogy egy konvergens egészet alkossanak. Ezek a részek dinamikus kapcsolatban vannak és egy olyan alapvető mintázatot alkotnak, amelyben folyamatosan teremtenek, változnak és kibontják egymást, annak érdekében, hogy az életet szolgálják.

Megtanítjuk a csoportokat arra, hogy élő rendszerként növekedjenek.  Mindez lehetséges szívből jövő jószándékkal és szakszerű beavatkozással. Hisszük, hogy az emberi létezők alapvetően jók, ezért olyan struktúrákra és szervezeti folyamatokra van szükség, amik erre az alapvető jóságra reflektálnak, arra csatolnak vissza, tehát végső soron azt teremtik is.

A földi civilizáció jelenlegi helyzetében ebben nincs választásunk.  Sokkal inkább, mint bármikor, az életünk minősége attól függ, hogy mennyire vagyunk képesek együtt dolgozni és és gondját viselni a Földnek.

A legalapvetőbb szükséglete minden élő létezőnek, ezért a legfontosabb feladatunk, amikor ilyen csoportokat hozunk össze, az egészség és a növekedés.

Februári projekttalálkozó (M3) – Beharangozó

Alighogy lezajlott a januári találkozó, ismét rendezvényre készülünk. Február 11-től, új résztvevőkkel gazdagodva folytatjuk a munkát. Ez alkalommal is tartunk majd tréninget, ahol összegzésre alkalmas technikákat fogunk tanulni. A tanulmányút során MegoldOM Veled Szociális Szövetkezetet látogatjuk meg. A cél ismét jó gyakorlat csere és a két szervezet munkásságának megismerése. A műhelymunka során folytatjuk majd az akciókutatás összegző szakaszának indítását és a harmadik ciklus reflexióját.

Gondolatindítónak megosztjuk azt a víziót, amit a MegoldOM Szövetkezet a társadalami vállalkozásokról megfogalmazott. Az új megközelítés következményeit, hamarosan megismerhetjük:

„Minden ember Vállalkozó. Vállalkozása: az élete a társadalomban. A társadalom emberekből, mint sejtekből álló élőlény, akinek az életminősége attól függ, hogy hogyan tudja szabályozni a testét alkotó sejtjei szövetekbe szerveződését és a szöveteknek a társadalom számára fontos és időszerű feladatok elvégzését. Ezt a szabályozási folyamatot vállalkozási tudománynak nevezzük. A vállalkozóknak azt a rétegét, akik kiemelkedően érzékenyek a társadalmi feladatokra, és a társadalom fejlesztésére: Társadalmi Vállalkozóknak nevezzük.”

Ráhangolódás a januári műhelytalálkozóra

Január 28-án ismét nemzetközi műhelytalálkozóra gyűlünk össze, Miskolcon. A rendezvény 7 napos lesz. A tréning témája továbbra is az üzenetek megértése (TE fókusz), az üzenetek átadása (ÉN fókusz) és a két ember között keletkező viszony (én és te EGYÜTT) kezelése lesz. A műhelymunka során folytatjuk az akciókutatást. A harmadik ciklusra való reflexióval. Ismét lesz szakmai bemutatkozó nap és tanulmányút is. A tanulmányút során ezúttal a Humanisztikus Korszak Alapítványt látogatjuk meg.

Ráhangolódásként ezúttal a Humanisztikus Korszak Alapítvány vezetőjének, Honti Lászlónak egy írásából idézünk. Hamarosan alkalmunk lesz megvitatni.

„Alap-érzésünk és észlelésünk, hogy a társadalmi evolúció megrekedt, és a Humanisztikus Korszak Alapítvány első feladata, hogy ebből a zsákutcából a társadalmat kibillentse. Ezt a társadalom innováció programjával valósítjuk meg. Kialakítottuk az innováció tudományát és az innovatív képesség: a kreativitás fejlesztésének tréningjét. Ahhoz azonban, hogy ezt a programot meg tudjuk valósítani, a társadalomtudományt, sőt valamennyi tudományágat is meg kellett újítanunk, mert a tudományt érintette legjobban a társadalmi fejlődés megrekedése. A megújított tudománnyal a megújított társadalom kialakítására és működtetésére informatikai rendszereket alkotunk meg amelyek a vállalkozásokból alakuló klaszterek működtetői is. Ehhez azonban az informatikai mérnökség tudományát is meg kell újítanunk. Az OptimumTársadalomban ugyanis a társadalom szervezési és szabályozási folyamatai teljesen automatizáltak, intézmények és személyek közvetlen részvétele nélkül, kibernetikai műhelyek szoftveres algoritmusaival intéződnek. Az OptimumTársadalom azért van, hogy az egyén minél hasznosabb lehessen a társadalom többi tagja számára, azaz az emberek minél több TársadalmiÉrtéket teremthessenek egymás számára. Lényeges az OptimumTársadalomban az is, hogy a hagyományosnál jóval magasabb etikai és morális szintet teremt meg az emberi kapcsolatok számára. Olyan embert, aki felelősséget vállal szeretteiért, aki mentora, szellemi vezetője, lelki támasza, segítője lesz az emberi kapcsolatainak sorban.”

Kellemes Ünnepeket!

Tisztelt partnereink, résztvevőink, barátaink!

Nagy utat tettünk meg idén januártól mostanáig: akkor még óvatosan elkezdtük körbejárni az együttműködés témáját és az azzal kapcsolatos céljainkat, majd az akciókutatásunk fázisait, igazi áttörést azonban a májusi nyitó rendezvényen értünk el, ahol először éreztük meg egymás értékeit és azok összeadódásának élményét. Innentől rohamos sebességgel haladtunk és nem sokkal később letisztult egy olyan koncepció, amely kidolgozásához mindenki szívesen járult hozzá. Ezen az úton haladva mára egy önálló, saját módszertanunk látszik kirajzolódni, igaz még gyerekcipőben, de ígéretes tulajdonságokkal. Amit mostanáig az éves munkánk során összeraktunk, méltó módon pihentethető és félrerakható az ünnepek alatt, hogy mindenki a családjával és szeretteivel tölthesse az időt.

Hálásan köszönjük mindenkinek az egész éves lelkes és kitartó munkáját, a biztató szavakat, a támogató figyelmet és mindazt a segítséget, amit a munkánk során nyújtottak nekünk.

Kívánunk az ünnepekre igazi kikapcsolódást, sok nevetést, pihenést és feltöltődést! Találkozunk januárban.

Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Januári projekttalálkozó (M2) – Beharangozó

A lelkes és intenzív novemberi két nap után a decemberi hónapot a januári műhelytalálkozóra való alapos felkészüléssel töltjük, nem feledve, hogy december ünnepekben gazdag hónap, így a pihenésre is hagyunk időt.

Januárban 7 intenzív nap vár ránk, melynek során ismét tréning, műhelymunka, tanulmányút és szakmai bemutatkozó valósul meg. A tréning során az emberi kommunikációban rejlő üzenetek megértésének témájában megyünk tovább és megismerkedünk a szerepküldés fogalmával is. A műhelymunka során két fókuszt határoztunk meg, egyrészt folytatjuk a már megkezdett folyamatunkat és a fejlesztési javaslatok feldolgozásával foglalkozunk, másrészt elkezdjük használatba venni és magunkra alkalmazni a módszertanunkat. A résztvevőink számára ez utóbbi nem igényel előzetes felkészülést, a helyszínen együtt kidolgozunk minden ehhez szükséges alapfeltételt és a megoldás részleteit.

A szakmai bemutatkozó napunkon ismét betekintést adunk minden feldolgozott eredményünkbe, ahová szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Előhangoló a műhelymunka témájára

Műhelymunkánk során szeretnénk bevezetést adni minden résztvevőnk számára az érték-alapú gondolkodás lényegébe, ehhez ajánljuk figyelmetekben az alábbi olvasnivalót:

Az érték alapú gondolkodás technológiája minden közösség és szervezet számára bevezethető, amelynek célja, hogy támogassa az emberközpontú, szív és értelem-alapú társadalom kialakulását azáltal, hogy az egyéneknek és közösségeknek lehetőséget ad arra, hogy fejlesszék személyiségüket, emeljék a szintjét a szakmai intelligenciájuknak, tudásuknak, etikájuknak, emberi kapcsolataiknak, céljaiknak, gondolkodásuknak és érzéseiknek: vagyis mindennek, amit az ember akar és tesz. Az ilyen közösség létrejöttének az a kritériuma, hogy az értékrendszer hierarchiájának csúcsán a társadalmi értékteremtés áll, azaz a köz(ös)jó. Ebben az esetben ugyanis megszűnik az ellenérdek, mert emberek rájönnek, hogy az érdekeik, céljaik közösek. Ez lehetővé teszi, hogy a szervezet vagy közösség minden funkciója (eleme, egysége) egyetlen együttműködő rendszerbe legyen kapcsolva. És amikor minden a helyén van és a helyén értékelődik, akkor a hatékonyság is sokszoros, a közérzet jó, az emberek boldogok, felelősségvállalók, figyelmesek, szeretetteliek, zseniálisak, egészségesek.

Ahogyan az embert, úgy a közösséget is élőlényként tekintjük, amely önszabályozásra, önellátásra és öngondoskodásra képes, ha ennek megteremtjük a feltételeit. Az egyik ilyen feltétel, hogy a közösség tagjai egymást abban segítik, hogy mindenkiből igazi közösségi ember váljon, aki globálisan képes látni, érezni és cselekedni. Az emberek így válnak igazi társadalmi lénnyé, olyanná, aki minden akciójának érti a messzemenő társadalmi hatását, következményét, és fordítva, érti az őt érő társadalmi hatásokat is. Az érték-alapú gondolkodás technológiája egy eszköz, amely használatával a közösség életébe ágyazottan (tehát nem külön folyamatként vagy külső tréningként) valósul meg a folyamatos tanulás, konszenzus-alkotás és folyamat optimalizálás.