Projekt fotók

Kedves partnereink, résztvevőink!

Mivel sokan kértétek, ezért elérhetővé tesszük a honlapon is a találkozókon készült fotókat, google fotótár formájában. A fotók költöztetése erre a publikus felületre folyamatosan történik, ezért ha most nem találtok minden képet, látogassatok vissza kicsit később is! Jó nézegetést kívánunk!

2017. december – M5

2018. február – M6

2018. március – HTU1

2018. március – HTU2

2018. április – M7

2018. május – Nyitó

2018. július – M1

2018. szeptember – M8

2018. november – M9

2019. január – M2

2019. február – M3

2019. április – M4

2019. május – M10

2019. július – Záró

2019. július – Nemzetközi konferencia

 

Projekt film

Kedves partnereink, résztvevőink!

Fogadjátok szeretettel azt a filmünket, amely a visszajelzés-kultúra módszertan komplex rendszerré, modellé válásához szükséges kiegészítő technológiákat mutatja be röviden. A filmben az empátia, mentorálás, értéktudatos gondolkodás és az ahhoz kapcsolódó mérési rendszer alapjait emeltük ki. A film szabadon terjeszthető és felhasználható, igaz csak a linken keresztül érhető el.

Projekt kisfilm

Projekt záró jelentés

Kedves partnereink, résztvevőink!

Elkészült a „Családok társadalmi felzárkózása transznacionális akciókutatási együttműködésben” című projektünk összefoglaló tanulmánya. Ezúton itt is megosztjuk veletek, fogadjátok szeretettel. Mint azt korábban már egyeztettük ez a záró jelentés szabadon terjeszthető, sőt örülünk minden érdeklődő jelentkezésének. A tanulmány részekre is szedhető és átírható – kérünk mindenkit, hogy ez esetben a forrást nevezze meg.

A munkánknak lezártuk most egy szakaszát, ahol megalapoztuk az elméleti tudásunkat, összehangoltuk a sokszínűséget. Ezzel egy időben most nyitunk is egy új szakaszt. Közös munkánk a bevezető tréningfolyamat kialakítására koncentrál, mint elengedhetetlen lépés a hálózat további növekedéséhez. Erre azért van szükség, mert két év hosszú idő, és az ezalatt létrehozott eredményeink is szerteágazóak, helyenként újszerűek. Rendszerezni fogjuk tehát az eddigi elemeket, hogy mindent a helyén és a maga idején tudjunk kezelni.

zaro_tanulmany

Kérdőíves kutatási eredmények

Ezúton tesszük elérhetővé a honlapon is a projekt keretében végzet kérdőíves felmérés eredményeit. A kapcsolódó kvantitatív kutatás, a projekt keretében arra kereste a választ, hogy az akciókutatási szakaszban feldolgozott tudásbázis mekkora átfedést mutat a tágabb értelemben vett szakmai körökben, azaz milyen módszertani megoldásokat ismernek, illetve alkalmaznak, melyeket milyen mértékben ismerik el. Milyen szakmai együttműködések léteznek már jelenleg, ezek mennyire hatékonyan működnek, milyen szakmai kapcsolatrendszert használnak a tágabb értelemben vett szakmai szereplők, illetve milyen kapcsolatokra lenne szükség még, mind kistérségi, mind regionális, mind országos, mind nemzetközi szinten a nagyobb hatékonyság elérése érdekében.

Amint azt már a projekt során is feldolgoztuk, a lényegi felismerésünk az volt, hogy a humán szolgáltatást folytatók érzik és tudják, hogy a különböző szakmák képviselőivel való közös tevékenységre nincsenek megfelelően felkészülve, nincsen rá eszközük, módszerük.

Természetesen a projekt során ez alapján kialakult eredményeink a záró tanulmányban megtalálhatóak lesznek.

Kutatási jelentés