Sz.M.K.T.

(Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság)

Jelen pályázathoz széleskörű kutatási és gazdasági tapasztalatainkat adjuk:

Baross Gábor terv kiadása – 2014.05.

A rendszerváltozást követő 24 év folyamán Dél-Szlovákiára/Felvidékre nem készült olyan átfogó terület- és gazdaságfejlesztési terv, amely a kiindulási helyzet felmérése és értékelése mellett meghatározza a célokat és a prioritásokat, megjelöli a potenciális kitörési pontokat. A jelen fejlesztési terv tartalmazza a Dél-Szlovákiában/Felvidéken fekvő 17 mai járás helyzetértékelését, SWOT elemzését, valamint a járások területén található 28 kistérség lehetséges fejlődési pályáját, kitörési pontjait, ez utóbbiak a járások és kistérségek sajátosságaira, hagyományaira épülnek, és figyelembe veszik a jövőbeli lehetőségeket.

Baross Gábor terv bemutató konferencia szervezése – 2014.05.

A Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság és a Pest M egyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara a budapesti Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával szakmai konferenciát szervezett abból az alkalomból, hogy elkészült a Baross Gábor Terv, Dél-Szlovákia/Felvidék regionális gazdasági fejlesztési terve.

Jelen pályázathoz e tevékenység során szerzett rálátásunkat adjuk:

2010 és 2017 között az alábbi releváns tevékenységekben is tapasztalatot szereztünk:

  • Régiók, városok és községek gazdasági és szociális versenyképesség-fejlesztési programjainak készítése Szlovákiában
  • A megyei és helyi önkormányzatok stratégiai tervdokumentumainak készítése
  • Régiók, városok és községek gazdasági és társadalmi fejlesztési stratégiáinak készítése Közép- és Kelet-Európai országokban
  • Pályázati tanácsadás és pályázatírás
  • Marketingstratégiák készítése
  • Közvéleménykutatások készítése

Website: http://www.gazdasag.sk/