Interjúk kategória bejegyzései

Az Erőmű Egyesület nevében köszönjük a sok lelkes visszajelzést, a fotók megosztását a méltató telefonokat és a nagy nyüzsgést. Mindenkit feltöltött az együtt töltött hét napunk. Néhány visszajelzést közkinccsé teszünk, hogy mindenki gyönyörködhessen benne:

Nagyon sok olyan pillanat volt, ami őszinteségében, energiájában, szépségében számomra meghatározó volt. Azóta is foglakoztat, hogyan lehet ezt átvinni baráti, családi találkozókra. Nem tudok belenyugodni, hogy az elvonulásos csoportmunka keretében van csak lehetőség erre a mélységre.

Hiszem, hogy a csoport ereje a sokszínűségben rejlik, minél nagyobb a diverzitás annál nagyobb eredményekre képes, hiszen a képességek az együttműködés során hatványozott energiát mutatnak. Ezt a gondolatot az egyhetes találkozó sem rendítette meg bennem. Feladatunk segíteni, inspirálni egymást, hogy mindenki találja meg a képességeinek megfelelő saját helyét és tartsa tiszteletben másokét, hogy az együttműködés létrejöhessen, és az eredmény megnyilvánulhasson.

A világ összes érzelmét behoztuk. Színesek voltunk, mint a szivárvány együtt. Most itt a lehetőség egyedül is a szivárvány színeiben tündökölni.

… Így indult a kalandom, ami eddigi életem legnagyobb vállalkozásának tűnik, tele kihívásokkal, fájdalomkörök mélyébe való alászállásokkal, magasságokkal, amikről már-már lemondtam, szeretet-élményekkel, amiket néha fel sem tudok fogni, olyan elfogadás megélésével, amit még mindig nehéz megengedni magamnak, és annyi tanulási lehetőséggel, ami azt hiszem jópár évre elegendő munkát ad majd…

Bemutatkozik a Megoldom Veled Szociális Szövetkezet

„A MegoldOM Veled Szociális Szövetkezet tevékenységét a vállalkozó jelleg határozza meg, elsődleges célja a munkahely teremtés, főleg a hátrányos helyzetűek számára. Új szolgáltatások és innovatív termékek létrehozására koncentrál. Alapelvei a szociális küldetés teljesítése valamint a demokratikus kontroll és ellenőrzés.” (www.nagymadar.hu).

A szövetkezet képviseletében Sinkó Dániel, akkreditált tréner, life designer, a családsegítő módszertanok szakértőjeként csatlakozott hozzánk. Jelenleg több magyarországi településen is a családi védőháló program üzemeltetője, fejlesztője és mentora. Programjában a családon belüli feszültségek, nehézségek és elakadások könnyű elsimítását, a szeretettel és empátiával való tiszta odafordulást hirdeti. Kutatócsoportunk tagjaként a hatékony együttműködési módszertanok területén számítunk jártasságára.

Bemutatkozik az Anima Egyesület

„Az Anima Egyesület tagsága a társadalom innováció területén dolgozó szakemberekből áll, akik animátoroknak tekintik magukat. Animátorként a konkrét, átlátható közösséget belülről, a közösséggel azonosulva aktivizálják. Csoportvezetők és közösségfejlesztők, akik életre keltenek és mozgásba hoznak, aktivizálnak lakossági csoportokat, civil szervezeteket…”- olvasható az Anima Egyesület honlapján (www.nagymadar.hu). Bár az egyesület 20 év tapasztalattal rendelkezik a non-profit szférában, szakértőjük, aki hozzánk csatlakozott Szeleczki Ferenc, egy fiatal, energikus, lendületes közösségfejlesztő; aki hisz az esélyegyenlőségben és saját módszertanainak köszönhetően könnyen megtalálja a nyelvet bármely társadalmi rétegbe tartozó hátrányos helyzetű vagy magát hátrányos helyzetűnek tartó emberrel. Kutatócsoportunk tagjaként a módszertani fejlesztés területén számítunk jártasságára.

Bemutatkozik: Magunk ura Alapítvány

A fővárosi Magunk Ura Alapítványt bemutatja számunkra Miskolci László Ákos trénert. Az Alapítvány célja az önmagával és a természettel harmóniában élő, tudatos, minőségi emberi élet lehetőségeinek megismertetése és megteremtése. Az Életminőség javítását ismeretterjesztő anyagokkal és előadásokkal népszerűsítik, céljuk a szemléletfejlesztés és a megelőzés, szakértőjük szerint az emberek nincsenek tisztában a lehetőségeikkel és ezt munkájuk fő hangsúlyának érzi.

Módszereik felszínre hozzák a rejtett képességeket, beindítják az  öngyógyító erőket, lehetővé teszik a test-lélek-szellem harmonizálását, a természettel és önmagunkkal harmóniába kerülve a személyiség fejlődésén keresztül a külső változásokhoz való alkalmazkodást, az új lehetőségek felismerését, valódi és örök emberi értékek kialakítását.

Munkásságuk terméke az önismereten, személyiség és képességfejlesztésen, természettudatosságon alapuló, egyéni felelősséget vállaló, kiegyensúlyozott, egészséges, értékteremtő ember, vállalkozó.

Nyitó találkozó – 7. nap beszámoló – műhelykonferencia (2018.05.26.) – Bemutatkozik Yehuda Tagar

Az ausztrál/dél-afrikai/angol Yehuda Tagar pszichoterapeuta, a Rudolf Steiner Pszichozófiáját alkalmazó terapeuták képzője. Ő alkotta meg a Pszichofonetikai módszertant (Alkamazott Pszichozófia), elnöke a Nemzetközi Pszichofonetikai Intézetnek, az angliai Perszefóne Főiskolának, a Dél-afrikai Pszichozófiai Intézetnek és a Közép-európai Pszichozófiai Akadémiának (PACE Szlovákiában, Csehországban, Magyarországon) valamint vezetője az angliai Művészeti Terápia Egyesületnek. Jelenleg az empátia témakörével foglalkozik, mely egy erőteljes önmegfigyelő, önátformáló folyamat. Vallja, hogy empatikus képességünk fejlesztésével jelentősen javulhat a szervezet munkavégzésének hatékonysága, a szervezeten belüli kommunikáció és a kapcsolatok minősége. További információ Yehuda Tagarról és a pszichofonetikáról az alábbi honlapon található: http://www.psychophonetics.org/yehuda-tagar/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemutatkozik a Szávitri Alapítvány

Örömmel mutatjuk be az április műhelykonferenciánk során projektünkhöz csatlakozott Szávitri Alapítványt. A Szávitri Alapítvány munkatársai hosszú évek óta azon dolgoznak, hogy társadalmunkat harmonikus családok alkossák, hogy egy olyan közösség részei lehessünk, amely egészséges családokból, egészséges szülő-gyermek kapcsolatok láncolatából áll. Ehhez kiemelten fontosnak tartják a nők testi, lelki, szellemi egészségének, épségének és teljességének a megőrzését; a gyermekek egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítését; a nők társadalmi szerepének újraértékelését. Munkájuk során főként a tradicionális női értékek újratanítására; önismereti technikák tanítására; az életszerepek helyes felismerésére; lelki higiénés oktatásokra; az iskolarendszeren kívüli oktatási formákra (előadások, tanfolyamok, kurzusok) helyezik a hangsúlyt.

Az utóbbi időben fókuszuk a meseterápia felé fordult, a Meseközpont módszertanát alkalmazva a miskolci és környékbeli hátrányos helyzetű gyerekek számára tartott meseterápiák és a már többedszerre megrendezett Aranyalma Mesefesztivál célja, hogy mindenki megtapasztalhassa az elfogadó szeretetet, az egyénre szabott figyelmet, a szép és lehetőségekkel teli a világ reményét. Fontosnak tartják a hasonló célokért küzdő szervezetek összefogását is, így együttműködés alakult ki számos számos női civil szervezettel (Anyahajó Anyaközpont Egyesület, JÓL-LÉT Alapítvány, HellóAnyu, Holdam Egyesület, Regina Alapítvány, Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, Nőkért Egyesület). A szervezetről további információ a Szávitri Alapítvány facebook oldalán olvasható: https://www.facebook.com/pg/szavitrialapitvany.

Bemutatkozik a Kertész Családi Napközi

A projektlátogatás során a 2015-ben alakult, egri Kertész Családi Napközit alapító céget látogattuk meg, akiket most röviden be is mutatunk. A vállalkozás azt a célt tűzte ki maga elé, hogy színvonalas környezetben, változatos programokkal, személyre szóló, szeretetteljes gyermekgondozással kapcsolják be a gyermekeket a családok életébe. A napközi azoknak a gyermekeknek nyújt rövidebbhosszabb­ szóló, alkalmi vagy rendszeres felügyeletet, gondozást, akiknek családja, szülei a mai rohanó világ kihívásai (a szorító munka vagy csak egyszerűen a feltöltődés igénye) miatt segítséget kérnek. A családi napközi aktívan foglalkozik a kötődő nevelés, válaszkész gondozás, hordozás és optimális életkezdet témájával. A szülő-gyerek kapcsolat kulcspontjait a mindennapi tapasztalataikkal is kutatják és tanítják a hozzájuk járó szülői körnek. További információ olvasható a https://www.csanaeger.hu/ weblapon és a https://www.facebook.com/KerteszCsaladiBolcsode/ facebook oldalon.