Hírek kategória bejegyzései

Szlovákiai előjelek

Ebben a hónapban felvidéki partereinkkel megkezdjük a kérdőíves kutatás előkészítését Szlovákiában is. Partnereink a Bödők Károly által képviselt, Barátok Polgári Társulás és a Matus Tibor által képviselt Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság. Szlovákia, bár kis ország, ott is érezhető a társadalom szétválasztódása. Kelet Szlovákia sokkal szegényebb és elmaradottabb a főváros, Pozsony, környéki régiónál. A családok felzárkóztatása és segítése, a fiatalok önmagukra találása és elhelyezkedése szomszédos országunkban is nehéz.

Együttműködő partnereink szerint is jó volna megalkotni egy közös alapot, módszert, ugyanakkor javasolják egy közös adatbázis létrehozását is. Jó érzéssel kezdünk neki a szlovákiai civil szervezetek felkutatásának. Terveink szerint egy közös, együttműködést segítő, használható adatbázist is felállítunk az elkövetkezendő években.

Reklámok

Nyitó találkozó – 6. nap beszámoló – műhelymunka (2018.05.25.) – Az akciókutatás első ciklusának indítása

A találkozó ezen napján együtt összeírtuk az akciókutatásunkban az eddigiek alapján tett pontosításainkat, az alábbiak szerint:

 

Szakmai tervben Jelenlegi
Ez Erőmű Egyesület hosszú távú stratégiai célja (Long-term Strategic Goal)
  • Családbarát értékrendű társadalom megalapozása
  • Akciókutató Metamódszertan Fejlesztő Program kialakítása
   • Gazdasági stabilitás, jó fizikai és mentális állapotú megerősödött társadalom
   • Családnak, mint a társadalmi védőháló legelemibb alkotóelemének megerősítése
  • u.a.
Projekt célok (Project Goals)
   • Család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése
   • Komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell kidolgozása
    • A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje
    • Ezzel szerves összefüggésben az erre rászoruló lakossági célcsoport felzárkóztatása
    • Fenti tevékenységre vonatkozó nemzetközi tapasztalatok megismerése, kipróbálása, valamint
    • Ajánlások kidolgozása a hazai és nemzetközi alkalmazásra

 

Komplex Esélyteremtő Társadalmi Felzárkózási Modell Akciókutató Program kivitelezése

   • A meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése
   • Az együttműködés erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok szakpolitikai szakértői között
   • A fenti célokkal összefüggő területeken már működő és bevált mintaprogramok szélesebb körben történő elterjesztése

 

A Családok Társadalmi Szerepét Erősítő Akciókutató Program kivitelezése

   • A családok egymást segítő közösségeinek megerősítése
   • A családok jól-léte érdekében a helyi szintű összefogás ösztönzése

 

További célok, amelyekhez a tervezett tevékenységek közvetetten járulnak hozzá:

  • Sajátos vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal
   • Szakmai együttműködést támogató jó gyakorlatok megismerése és cseréje a családsegítő szolgáltatások területén
   • A család társadalmi szerepét ersősítő és a hátrányos helyzetű családok felzárkózását segítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje
   • Szolgáltatást végző szakemberek együttműködésének vizsgálata részvételi akciókutatás keretében Magyarországon és Szlovákiában
   • Komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell kidolgozása
    • Interprofesszionális és szervezetek/intézmények közötti együttműködés a szolgáltatásfejlesztés területén
    • Együttműködés módszertan fejlesztése a szakmai csapatmunka  üzemeltetéséhez
   • Szolgáltatás-innováció ajánlások kidolgozása a hazai és nemzetközi alkalmazásra
   • Nemzetközi hálózatépítés hazai és külföldi szakértőkkel, szervezetekkel és intézményekkel

 

 

 

 

 

 

További célok, amelyekhez a tervezett tevékenységek közvetetten járulnak hozzá:

  • Sajátos vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása a családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő szolgáltatásokkal
  • Az együttműködés erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok szakpolitikai szakértői között
Projektünk szakmai területe:
A társas rendszerek önszabályzására épülő együttműködési módszertan kidolgozása és fejlesztése a gyakorlati alkalmazása a családban, családok hálózatában, közösségekben – a tapasztalatok fejlesztési körökbe rendezésével. Családsegítő szolgáltatások fejlesztése nemzetközi szakmai team együttműködésével

 

Az Első Ciklus keretében két feladata lesz a kutató csapatunknak: Egyrészt összeállítjuk a térségi szervezetek listáját, melyeket átadunk kutató cég részére is. Másrészt megállapodtunk abban, hogy a számunkra személyesen ismerős szervezetekkel személyesen felvesszük a kapcsolatot a kérdőív kitöltés ügyében. A még ismeretlen szervezetekkel pedig a kutató cég veszi fel a kapcsolatot. Mivel a kérdőívek önkitöltősek, ezért a személyes kapcsolattartás a feladata a kapcsolatfelvétel és ápolás csupán.

A kérdőívek felvételének határideje 2018. szeptember elejére tűztük ki, ugyanakkor a következő találkozón már reflexióval készülünk az eddigi kapcsolatfelvételek alapján szerzett tapasztalatokra.

Májusi Nyitó Nemzetközi Találkozó – Beharangozó

2018. május 20. és 26. között, Miskolcon tartjuk projektünk Nemzetközi Nyitó Találkozóját. A terveink szerint 8 külföldi és 10 magyar szakértő részvételével zajló 7 napos rendezvényen tréning és műhelymunka alkalmak fogják váltogatni egymást. A Nyitó Találkozó első részében ismét áttekintjük az akciókutatásunk módszertanát, a VetésForgó tanulás, gyakorlás módszertanát és – különösen az újonnan csatlakozott nemzetközi együttműködő partnerek tekintetében – kitérünk a személyes érintettségekre is. A tréning alkalmak során olyan témák kerülnek majd előtérbe, mint a Családsegítés és szociális munka helye a társadalomban; A hazai szociális ellátó rendszer működése; A szolgáltatás (szervezet)közi munka; Az IP kollaborációs modell. A műhelymunka során a résztvevőkkel szeretnénk közösen visszatekinteni az előkészítési ciklusra; majd dolgozunk azon, hogy lássuk, hogy milyen az együttműködés a szociális és humán szférában illetve azon kilépve; hogy mik az együttműködés előnyei és nehézségei. Alapvető témánk lesz az interprofesszionalitás, melyhez fontosnak tartjuk meghatározni közös értékeinket, valamint feltérképezni a közös munka lehetőségeit és jó gyakorlatokat, nemzetközi szinten is. A cél, hogy miskolci konferenciánk végén a találkozón tapasztaltak és tanultak alapján összeállítsuk kérdőíves kutatásunk fő kérdéseit és meghatározzuk a további irányokat, lépeseket.

Áprilisi projekttalálkozó (M7) – Beharangozó

Két rövid, de annál tartalmasabb tanulmányút után ismét műhely-találkozót szervezünk.

Miután Eger városában megbizonyosodtunk róla, hogy  friss kezdeményezésünk külső szemlélők számára is helytálló és létjogosult, újabb lendületet veszünk lassan családtagként számon tartott partnereinkkel az együttműködési területek elmélyítése irányába. Mostanra elég erősnek érezzük a csapat kohézióját ahhoz, hogy személyes érintettségeink is az asztal közepére kerüljenek. Emellett a csoportszerződés részleteinél is megállunk és csoportfolyamatnak vetjük alá véglegesítését, továbbcsiszolását, fontosabb pontjainak igényes feltárását.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Márciusi második Tanulmányút (TU2) – Beharangozó

E havi második tanulmányutunk (03.30. péntek) rendhagyó lesz abból a szempontból, hogy nem a legutóbbi három alkalommal összeszokott csapatfelállásban töltjük; éppen ellenkezőleg, ezúttal új barátainkat, az egri Kertész Családi Napközit látogatjuk meg azzal a céllal, hogy az eddigi találkozók során érlelt kezdeményeket független csapattal vitassuk meg és keresztvalidáljuk. Nem titkolt reményünk, hogy kezdeményeink kisgömbőc módjára tudnak a láthatáron megjelenő szervezetekkel és szakmabeli egyénekkel hosszú távú együttműködések formájában bővülni.

A nap központi témája a “jó kutatás”  lesz, mely apropóján vendéglátóinkkal is megismertetjük jól bevált témafeldolgozó műhelykultúránkat.

Házigazdáinkról az interjúk rovatban olvashatnak majd bővebben, illetve a beszámolók rovatban fogunk beszámolni a közös munkával töltött nap élményeiről.

 

 

 

 

 

 

 

 

Márciusi Tanulmányút (TU1) – Beharangozó

Március a tanulmányutak hava.

Eddigi műhelytalálkozóink során lassacskán, mondhatni közösséggé érő csapatunk első közös tanulmányútja 5.-én, hétfőn az egri Kepes Intézetbe vezet.

Az ő munkásságuk számos ponton keresztezi projektünk célkitűzéseit, társaságukban további fontos gondolatokkal és nézőpontokkal bővül majd a formálódó szakmai anyag, mely a hamarosan induló célirányos kutatás alapját képezi majd; illetve reményeink szerint hasonlóképpen értékes tapasztalatokkal gyarapodnak az intézet munkatársai is, módszereink megismerése során.

Néhány szót előzetesen házigazdáinkról:

“A Kepes Intézetet működtető Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért 1994-ben jött létre, célja elsődlegesen a magas minőségű kultúra terjesztése és támogatása, a szubkultúrák sajátosságainak feltárása. A szervezet elkötelezetten támogatja morálisan és anyagilag is a társadalomtudománnyal és kultúrával foglalkozó kutatókat, fejlesztőket, különös tekintettel a regionális helyzetre vonatkozó és aktuális szociális kérdéseket megoldó, feltáró csoportok munkáját. Továbbá  elősegíti a vizuális eszközökkel (film, videó, fotó) történő értékmegőrzést.”

Februári projekttalálkozó (M6) – Beharangozó

Február 22.-én kezdődik soron következő műhely-találkozónk, mely kapcsán örömünkre szolgál, hogy az ismerkedő műhelymunkát követő időszakban minden résztvevő jelezte számunkra, hogy addigi tapasztalatai alapján részt kíván venni a folyamat további fázisaiban is. Célunk ezúttal a legutóbbi találkozón közösen, felületesen megismert technikák elmélyítése és partnereink kapcsolódó ismereteinek, tapasztalatainak részletesebb feltárása. A folyamat során gyakorolni fogjuk a sokszereplős információösszegzés és döntéshozási folyamatok hatékony lebonyolítására kifejlesztett VetésForgó és KonszenzusTechnológia módszereket, illetve a közös akciókutatás előkészítéséhez alapozásként tisztázzuk annak módszertani elemeit is. Ezzel párhuzamosan vendégeink személyes bemutatkozói, élménybeszámolói is folytatódnak.