A projekt bemutatása

Családok társadalmi felzárkózása
transznacionális akciókutatási együttműködésben

Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület

EFOP-5.2.2-17-2017-00020


Az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület Európai Uniós támogatással valósítja meg nemzetközi tapasztalatcsere programját. A projekt a „Transznacionális együttműködések” című konstrukció keretében, 100%-os támogatási intenzitással, 49 933 694 ​forintos támogatással valósul meg.

A projekt időtartama: 2017.11.01 – 2019.10.31.

A partnerség 4 külföldi tagja: Barátok Polgári Társulás (Szlovákia), Psychosophy Academy in Central Europe (Nemzetközi szervezet szlovákiai székhellyel), Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság (Szlovákia), Asociatia Cercul Doamnelor Ladies Circle (Románia). A partnerség hazai tagjainak kiválasztása a projekt tevékenységek része.

Projektünk fókusza:

Komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell kidolgozása és kipróbálása, eredményeinek terjesztése. Az elnevezés egy olyan együttműködési módszertan kidolgozását takarja, melyet akciókutatási keretben folytatott közös alkotómunka során hozunk létre a partnerségben résztvevő szakértőkkel.

Projektünk célcsoportjai:

Projektünk elsődlegesen szakmai célcsoportokkal dolgozik, egyrészt a projekttevékenységek kivitelezésébe vont szakértőkkel és kutatókkal a projektgazdánál és partnerszervezeteknél, másrészt a hálózatépítés során bővülő szakértői, szervezeti és intézményi körrel.

Projektünk szakmai területe:

A társas rendszerek önszabályzására épülő együttműködési módszertan kidolgozása és fejlesztése a gyakorlati alkalmazása a családban, családok hálózatában, közösségekben – a tapasztalatok fejlesztési körökbe rendezésével.

Projektünk tevékenységei:

A fenti célok elérése érdekében hazai és nemzetközi találkozókat szervezünk, melyek során közös tréningeken veszünk részt, az ott tanultakat a műhelymunkák során fordítjuk alkotó folyamatokká és szakmai bemutatkozók alkalmával osztjuk meg a tudásunkat, eredményeinket a szakmai és lakossági közönséggel.

Két találkozó között a munkánkat egy közösen kezelt honlap is segíti, ami a közös tudásbázis, adatbázis infrastrukturális hátterét adja.

A program legfontosabb kimenetei:

A nemzetközi és hazai együttműködéstől várt legfontosabb eredmény az esélyteremtő szolgáltatási és ellátási rendszerek felépítésével kapcsolatos bevált gyakorlatok feltárása, kutatása és tapasztalatok megosztása. Tehát maga a tapasztalatcsere, melynek teljes folyamatát dokumentáljuk és a következő tanulmányokat készítjük el:

  • A folyamat indításakor a szakmai munka kereteinek, tartalmának és céljainak összefoglalását tartalmazó indító jelentést készítünk. Ezzel egyben meghívjuk partnereinket, hogy tegyék hozzá ehhez a saját céljaikat és szakmai tudásukat.
  • A fenti ismerkedési és tervezési folyamat vezet el oda, hogy véglegesítjük kutatási tervünket.
  • A fentiek alapján készítjük el közös munkatervünket, amit a projekt során végig gondozunk, fejlesztünk, a tervezés-kivitelezés-visszacsatolás ciklusaiban.
  • A kutatási eredményeinkről külön kutatási jelentést készítünk, ami önállóan is használható a projekt eredményeinek terjesztésére, további szakmai partnerek bevonására.
  • Így a projekt végére elkészítünk egy olyan záró jelentést, melyben összefoglaljuk és értékeljük a teljes munkafolyamatunkat, és ahol külön kiemeljük a módszertant, amivel dolgoztunk, annak fejlesztéseit és a továbbfejlesztés lehetőségeit valamint harmadik fontos összetevőként a mindezekből leszűrt tanulságainkat és javaslatainkat.
  • A projekt végén nemzetközi konferenciát rendezünk, ami hírt ad az eredményeinkről és egyen elindítja a nemzetközi akciócsoport megalakításának folyamatait.

 

Mindezek mellet folyamatosan naprakészen tartjuk a hálózat angol nyelvű honlapját, ami ide kattintva elérhető:

www.familynetwork.eu

%d blogger ezt szereti: