Ráhangolódás a júliusi projekttalálkozóra

Kedves Partnereink, fogadjátok szeretettel ezt a rövid ízelítőt az összegző munka során született gondolatainkból készült összefoglalóból.

Egy csoport, amennyiben úgy dönt, hogy közösséget formál, rendelkezik az alábbi egymással beegyeztetett ismeretekkel:

 

1., A csoportnak célja van. Céljának megfelelően a mai világban nevezhetjük csapatnak, műhelynek, szervezetnek, szövetségnek, klubnak, labornak, kórusnak, zenekarnak és még számos néven illethetjük őket, nevezhetik el magukat, mindenesetre a lényegük alapja a közös cél, közösségük alapja pedig egymás társaságának az öröme. Egy Közösség mindig szeme előtt tartja a célját legmagasabb minőségű értékként, hiszen ebből táplálkozik közös öröme és tagjainak szeretete, illetve megbecsülése. A tagok egyéni céljaikat beazonosítják és illesztik a Közösség rendszeréhez, ettől lesz bizalmuk és együtt-munkájuk biztos alap egymás számára.

A szervezetünk célja középtávon az emberi együttműködési rendszerek örömteli összehangolása, rövidtávon pedig minden együttműködés felé tartó csoport szemléletének a közös nyelvre való formálása.

 

2., A csoportok legnemesebb céljaikból “ügyet” formálnak. Ez erősíti a közösséget és az összetartozás élményt. Az ügy általában “felsőbbrendű”, “magasztos” cél, sokszor szubjektivitása miatt megfoghatatlan, mégis a Közösség minden tagjának van róla belső élménye.

A szervezetünk ügye az élet-jóléti ügy. Humán-technológiai rendszereink ellenére nem csak az ember, hanem a Föld és minden, ami rajta él képzi azt a Harmóniát és Egyensúlyt, amire vigyázunk, amire építünk és amit igyekszünk megteremteni.

 

3., A közösségek legfontosabb, konszenzusos, összhangban lévő megállapodásaikból elveket formálnak. Az elvek a folyamattudatosság tiszta kísérői, közösen elfogadott hosszútávon is szükségesnek bizonyuló megállapodások kiemelései.  Életed minden társadalmi jelensége megállapodásokon alapul, feszültségeid a megállapodások ismeretének hiányából, illetve a megállapodások “korszerűtlenségéből” fakadnak. Ezekre a feszültségekre azonnal megjelenik két újab elv feloldási javaslatként: a Transzparencia, azaz az átláthatóság elve, illetve az örökké tanulás elve, vagyis a fejlődés folyamatának felelős kísérése.

 

A záró projekttalálkozón a fenti gondolatok mentén áttekintjük és rendszerezzük a közös munkánk eredményeit.

Beharangozó: Júliusi nemzetközi konferencia

2019. július 20-án, szombaton, 10-18 óráig tartjuk „Az utak találkoznak” címmel nemzetközi konferenciánkat. A helyszín Miskolcon a Vörösmarty Művelődési Ház. A rendezvényen betekintést adunk a projekt időszaka alatt elért eredményeinkbe.

A projekt keretét az a változtató jellegű, nyílt, kooperatív akciókutatás adta, melynek témája egy komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell kialakítása, kipróbálása, eredményeinek terjesztése.

A projekt keretében végzett akciókutatás célja nem állt meg a feltárás és megértés szintjén, hanem közvetlenül a változtatást céloztuk meg. Olyan gyakorlati produktumot kívántunk létrehozni módszertan formájában, amely már rövid távon is hasznosul, hosszú távon pedig, a projekt utóéletében, jelentős társadalmi hatást eredményezhet.

A munka során a résztvevőkkel, partnereinkkel közösen megalkottunk egy olyan módszertani alapot, ami alkalmas arra, hogy emberek és csoportok összefogását minőségi módon támogassa.  Az alkotás során mindvégig tartottuk magunkat ahhoz, hogy mindenki egyszerre kutató és kutatott, alakító és formált, megfigyelő és önfeltáró, a résztvevők interakcióban vannak és interpretációik formálják a folyamatot valamint részesednek a létrehozott tudásból is.

Akciókutatásunk és a létrehozott módszertan sajátossága, hogy a csoport belső dinamikája adja az elsődleges tapasztalati és tanulási lehetőséget és a létrehozott eredmények is erre vonatkoznak, miközben pontosan látjuk és figyelembe vesszük a belső viszonyokat befolyásoló, a tagok személyes „külső” környezetéből hozott hatásokat.

A konferencia során élményszerű ízelítőt adunk a módszertanból, facilitált kiscsoportos munkák keretében. A meghívottak elsősorban azok a szakértők és az általuk hozott vendégeik, akik a két év során találkoztak velünk és van már információjuk a munkánkról.

Beharangozó: Júliusi záró projekttalálkozó

Ahogy azt már minden partnerünk és résztvevőnk tudja, 2019. július 15-21-ig tartjuk a 2 éves közös projektünk záró, összegző találkozóját. A találkozón a fő célkitűzés a közös munkánk összegzése és a további együttműködés előkészítése. Ezúttal is négyféle programelem valósul meg: műhelymunka, tréning, konferencia és tanulmányút.  A műhelymunka fókusza a közös módszertan áttekintése és a további együttműködés kereteinek tisztázása.

A tréningen a szupervízió témájával és módszertanával ismerkedünk. Elméleti betekintést kapunk és egyeztetjük a gyakorlati kereteket.

A konferenciánk ezúttal rendhagyó lesz, hiszen minden eddigi résztvevőnket és partnerünket meghívunk és bemutatjuk a projekt során fejlesztett módszertan kulcs elemeit.

A tanulmányút színhelye Egerszalók lesz, ahol a „Smaragdfalva” nevű öko tanyát látogatjuk meg. Magukat „tanyaközösségnek” hívják és önellátásra és önfenntartásra rendezkedtek be, mindezt úgy, hogy közben közösséget formálnak, ahol az egyenrangú együttműködés átélése a cél.