Hírek kategória bejegyzései

Ráhangolódás a júliusi projekttalálkozóra

Kedves Partnereink, fogadjátok szeretettel ezt a rövid ízelítőt az összegző munka során született gondolatainkból készült összefoglalóból.

Egy csoport, amennyiben úgy dönt, hogy közösséget formál, rendelkezik az alábbi egymással beegyeztetett ismeretekkel:

 

1., A csoportnak célja van. Céljának megfelelően a mai világban nevezhetjük csapatnak, műhelynek, szervezetnek, szövetségnek, klubnak, labornak, kórusnak, zenekarnak és még számos néven illethetjük őket, nevezhetik el magukat, mindenesetre a lényegük alapja a közös cél, közösségük alapja pedig egymás társaságának az öröme. Egy Közösség mindig szeme előtt tartja a célját legmagasabb minőségű értékként, hiszen ebből táplálkozik közös öröme és tagjainak szeretete, illetve megbecsülése. A tagok egyéni céljaikat beazonosítják és illesztik a Közösség rendszeréhez, ettől lesz bizalmuk és együtt-munkájuk biztos alap egymás számára.

A szervezetünk célja középtávon az emberi együttműködési rendszerek örömteli összehangolása, rövidtávon pedig minden együttműködés felé tartó csoport szemléletének a közös nyelvre való formálása.

 

2., A csoportok legnemesebb céljaikból “ügyet” formálnak. Ez erősíti a közösséget és az összetartozás élményt. Az ügy általában “felsőbbrendű”, “magasztos” cél, sokszor szubjektivitása miatt megfoghatatlan, mégis a Közösség minden tagjának van róla belső élménye.

A szervezetünk ügye az élet-jóléti ügy. Humán-technológiai rendszereink ellenére nem csak az ember, hanem a Föld és minden, ami rajta él képzi azt a Harmóniát és Egyensúlyt, amire vigyázunk, amire építünk és amit igyekszünk megteremteni.

 

3., A közösségek legfontosabb, konszenzusos, összhangban lévő megállapodásaikból elveket formálnak. Az elvek a folyamattudatosság tiszta kísérői, közösen elfogadott hosszútávon is szükségesnek bizonyuló megállapodások kiemelései.  Életed minden társadalmi jelensége megállapodásokon alapul, feszültségeid a megállapodások ismeretének hiányából, illetve a megállapodások “korszerűtlenségéből” fakadnak. Ezekre a feszültségekre azonnal megjelenik két újab elv feloldási javaslatként: a Transzparencia, azaz az átláthatóság elve, illetve az örökké tanulás elve, vagyis a fejlődés folyamatának felelős kísérése.

 

A záró projekttalálkozón a fenti gondolatok mentén áttekintjük és rendszerezzük a közös munkánk eredményeit.

Reklámok

Beharangozó: Júliusi nemzetközi konferencia

2019. július 20-án, szombaton, 10-18 óráig tartjuk „Az utak találkoznak” címmel nemzetközi konferenciánkat. A helyszín Miskolcon a Vörösmarty Művelődési Ház. A rendezvényen betekintést adunk a projekt időszaka alatt elért eredményeinkbe.

A projekt keretét az a változtató jellegű, nyílt, kooperatív akciókutatás adta, melynek témája egy komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell kialakítása, kipróbálása, eredményeinek terjesztése.

A projekt keretében végzett akciókutatás célja nem állt meg a feltárás és megértés szintjén, hanem közvetlenül a változtatást céloztuk meg. Olyan gyakorlati produktumot kívántunk létrehozni módszertan formájában, amely már rövid távon is hasznosul, hosszú távon pedig, a projekt utóéletében, jelentős társadalmi hatást eredményezhet.

A munka során a résztvevőkkel, partnereinkkel közösen megalkottunk egy olyan módszertani alapot, ami alkalmas arra, hogy emberek és csoportok összefogását minőségi módon támogassa.  Az alkotás során mindvégig tartottuk magunkat ahhoz, hogy mindenki egyszerre kutató és kutatott, alakító és formált, megfigyelő és önfeltáró, a résztvevők interakcióban vannak és interpretációik formálják a folyamatot valamint részesednek a létrehozott tudásból is.

Akciókutatásunk és a létrehozott módszertan sajátossága, hogy a csoport belső dinamikája adja az elsődleges tapasztalati és tanulási lehetőséget és a létrehozott eredmények is erre vonatkoznak, miközben pontosan látjuk és figyelembe vesszük a belső viszonyokat befolyásoló, a tagok személyes „külső” környezetéből hozott hatásokat.

A konferencia során élményszerű ízelítőt adunk a módszertanból, facilitált kiscsoportos munkák keretében. A meghívottak elsősorban azok a szakértők és az általuk hozott vendégeik, akik a két év során találkoztak velünk és van már információjuk a munkánkról.

Beharangozó: Júliusi záró projekttalálkozó

Ahogy azt már minden partnerünk és résztvevőnk tudja, 2019. július 15-21-ig tartjuk a 2 éves közös projektünk záró, összegző találkozóját. A találkozón a fő célkitűzés a közös munkánk összegzése és a további együttműködés előkészítése. Ezúttal is négyféle programelem valósul meg: műhelymunka, tréning, konferencia és tanulmányút.  A műhelymunka fókusza a közös módszertan áttekintése és a további együttműködés kereteinek tisztázása.

A tréningen a szupervízió témájával és módszertanával ismerkedünk. Elméleti betekintést kapunk és egyeztetjük a gyakorlati kereteket.

A konferenciánk ezúttal rendhagyó lesz, hiszen minden eddigi résztvevőnket és partnerünket meghívunk és bemutatjuk a projekt során fejlesztett módszertan kulcs elemeit.

A tanulmányút színhelye Egerszalók lesz, ahol a „Smaragdfalva” nevű öko tanyát látogatjuk meg. Magukat „tanyaközösségnek” hívják és önellátásra és önfenntartásra rendezkedtek be, mindezt úgy, hogy közben közösséget formálnak, ahol az egyenrangú együttműködés átélése a cél.

Májusi projekttalálkozó (M10) – Beharangozó

Május 23-24-én ismét kétnapos, hazai találkozóra készülünk.  Ahogy az a kétnapos időbeosztás esetén már bevált, most is első nap tréningen veszünk részt. Témánk ezúttal az önreflexió. Jelentése több rétegű. Definiálható, mint rálátás saját magunkra, személyes és szakmai működésünkre. Tágabb értelemben a tapasztalati tanulás ciklusát is jelenti.  Erről kapunk elméleti és gyakorlati képet az első napon.

A második nap délelőtt szakmai bemutatkozásra hívunk meg mindenkit, ahol továbbra is az összegzéssel foglalkozunk. Ez egyben módszertani bemutatót is jelent. Vendégeinket interaktív folyamattal várjuk. Már mind megtapasztaltuk, hogy nem az előadás hanem a bevonás segíti a megértést.

Ezt követően folytatjuk a műhelymunkát. Fejlődéscélok megfogalmazását tűztük ki célul. Ennek fókusza három síkon lehet: 1.) önismeret, önfejlesztés, 2.) családon belüli együttműködésfejlesztés, 3.) szakmai fejlődés, közösségfejlestzés.

 

Hamarosan találkozunk!

Áprilisi projekttalálkozó (M4) – Beharangozó

Április 22-től ismét 7 napos találkozóra készülünk. Ez alkalommal is műhelymunka, tréning, tanulmányút és szakmai bemutatkozás valósul meg.

A műhelymunkák során több feladatunk lesz:

Az egyik, hogy átnézzük az eddigi munkánk kulcspontjait a szakértőink összefoglalása alapján és közös kulcspontlistát állítsunk össze. A másik, hogy tovább dolgozzunk az érték-alapú gondolkodás módszertanán, egymás őszinte értékelésén, mint kiindulási alap.

A tréning témája ezúttal:

Az értékrend és értékek szerepe a közösségben. Az egyéni és a közös értékek összhangjának megteremtési lehetőségei.

A tanulmányút:

Ezúttal eleget teszünk egy meghívásnak: egy olyan szervezetet látogatunk meg, akik saját vállalásuk szerint a Magyarországon működő, társadalmi felelősséget vállaló szervezetek összekapcsolását, egységes operatív keretbe foglalását tűzte ki célul. Nagy kihívást választottak és reményeink szerint konszenzus alkotással kapcsolatos módszertani jógyakorlatokat ismerhetünk meg általuk.

Szakmai bemutatkozás:

Közösen bemutatjuk az érték-alapú gondolkodás lényegét az érdeklődőknek.

Inspiráció az összegző szakaszra: Út a jövőbe

A csoport, mint élő szervezet önmagában hordozza a tökéletességének a lenyomatát. Amikor ez a lenyomat megjelenik a csoportban, akkor megmutatja az egészség mintázatát, amelyet a legjobb csoportvezető sem tud megteremteni.  A csoport végső célja, hogy a csoporttagoknak hozzáférést adjon saját belső bölcsességéhez.  Az élő rendszernek a válaszai belül vannak: a makk már rendelkezik a tölgyfa teljes tapasztalatával. A facilitátor aspirációja, hogy megerősítse a kötődést ehhez az alapvető igazsághoz, amelyet a nagyobb csoporthoz való viszonyulásában tapasztal meg.

Mire figyel tehát az elő szervezet facilitátora?

  1. Önszervezés: Megszervezi önmagát és koherenciát teremt a káoszból a tudatosság felé vezető úton. Ezáltal a csoport megtanulja az önszervezést és jobb megoldásokkal jön elő, mint amilyet bármilyen facilitátor ki tud találni.
  2. Önszabályozás: Minden, ami élő folyamatosan modulálja magát. Facilitátorként a neokortex vagy az odafigyelő szülő szerepét tölti be, aki szól, amikor eljön az ideje a szünetnek és egy kis sétának. Az önszabályozás modelljében abban segít a csoportnak, hogy tudja, hogy mikor van szüksége szünetre és mikor van szükség gyorsításra.
  3. Önkorrekció: Ez különösen fontos készség a csoport számára. A facilitátor példamutatással vezeti a csoportot oda, hogy az minden tudását meg tudja változtatni akkor, ha a környezet változik, és neki változni kell, hogy együtt haladjon az emberek változásával.
  4. Önmeghaladás: Hagyja elmenni a régi identitást, annak érdekében, hogy az egyén be tudja építeni és ki tudja fejezni az új identitását. A múlt eloszlatásának a képessége a feltétele annak, hogy valami új jöhessen felszínre. A rész meghal annak érdekében, hogy az új megszülessen. Ha ezt jól csinálja, az emberek új perspektívát nyernek az életükre.

Inspiráció az összegző szakaszra: A közösség funkciói

Az MIT és a Stanford kutatásai alapján a magas teljesítményű csoportok folyamatosan és konzisztensen az alábbi dolgokat tartják szem előtt: lenni, csinálni és viszonyulni egymáshoz.

A létezés a lényegiség aspektusa. A csinálás inkább a képességekről, cselekvésről és irányokról szól. A viszonyulás annak a gyakorlati alkalmazása, hogy ezt a kettőt hogyan rakjuk össze a munkacsoportban, családban vagy szervezetben.

A 21. században, egy hektikus és gyors ütemű társadalomban távol kerültünk a csendtől és attól, hogy elidőzzünk a saját lényegiségünkben.  A csinálás és a megvalósítás túlhangsúlyozásának vad minősége van jelen, ami a versengő emberi viszonyokat táplálja.

A módszerünk mindhármat kiegyensúlyozza, miáltal az érték és érdem kevésbé függ attól, amit teszünk. Értéket cselekszünk, mivel az emberi létező természetéből fakadóan akar teremteni és megvalósítani, és mi oda akarjuk tenni a munkánkat, ahol az inspirációnk van, ami támogató emberi viszonyokhoz vezet.