Erőmű kategória bejegyzései

A “Transznacionális együttműködések” projekt

Családok társadalmi felzárkózása transznacionális akciókutatási együttműködésben

Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület

EFOP-5.2.2-17-2017-00020


Az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület Európai Uniós támogatással valósítja meg nemzetközi tapasztalatcsere programját. A projekt a „Transznacionális együttműködések” című konstrukció keretében, 100%-os támogatási intenzitással, 49 933 694 ​forintos támogatással valósul meg.

A projekt időtartama: 2017.11.01 – 2019.10.31.

A partnerség 4 külföldi tagja: Barátok Polgári Társulás (Szlovákia), Psychosophy Academy in Central Europe (Nemzetközi szervezet szlovákiai székhellyel), Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság (Szlovákia), Asociatia Cercul Doamnelor Ladies Circle (Románia). A partnerség hazai tagjainak kiválasztása a projekt tevékenységek része.

Projektünk fókusza:

Komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell kidolgozása és kipróbálása, eredményeinek terjesztése. Az elnevezés egy olyan együttműködési módszertan kidolgozását takarja, melyet akciókutatási keretben folytatott közös alkotómunka során hozunk létre a partnerségben résztvevő szakértőkkel.

Projektünk célcsoportjai:

Projektünk elsődlegesen szakmai célcsoportokkal dolgozik, egyrészt a projekttevékenységek kivitelezésébe vont szakértőkkel és kutatókkal a projektgazdánál és partnerszervezeteknél, másrészt a hálózatépítés során bővülő szakértői, szervezeti és intézményi körrel.

Projektünk szakmai területe:

A társas rendszerek önszabályzására épülő együttműködési módszertan kidolgozása és fejlesztése a gyakorlati alkalmazása a családban, családok hálózatában, közösségekben – a tapasztalatok fejlesztési körökbe rendezésével.

Projektünk tevékenységei:

A fenti célok elérése érdekében hazai és nemzetközi találkozókat szervezünk, melyek során közös tréningeken veszünk részt, az ott tanultakat a műhelymunkák során fordítjuk alkotó folyamatokká és szakmai bemutatkozók alkalmával osztjuk meg a tudásunkat, eredményeinket a szakmai és lakossági közönséggel.

Két találkozó között a munkánkat egy közösen kezelt honlap is segíti, ami a közös tudásbázis, adatbázis infrastrukturális hátterét adja.

A program legfontosabb kimenetei:

A nemzetközi és hazai együttműködéstől várt legfontosabb eredmény az esélyteremtő szolgáltatási és ellátási rendszerek felépítésével kapcsolatos bevált gyakorlatok feltárása, kutatása és tapasztalatok megosztása. Tehát maga a tapasztalatcsere, melynek teljes folyamatát dokumentáljuk és a következő tanulmányokat készítjük el:

  • A folyamat indításakor a szakmai munka kereteinek, tartalmának és céljainak összefoglalását tartalmazó indító jelentést készítünk. Ezzel egyben meghívjuk partnereinket, hogy tegyék hozzá ehhez a saját céljaikat és szakmai tudásukat.
  • A fenti ismerkedési és tervezési folyamat vezet el oda, hogy véglegesítjük kutatási tervünket.
  • A fentiek alapján készítjük el közös munkatervünket, amit a projekt során végig gondozunk, fejlesztünk, a tervezés-kivitelezés-visszacsatolás ciklusaiban.
  • A kutatási eredményeinkről külön kutatási jelentést készítünk, ami önállóan is használható a projekt eredményeinek terjesztésére, további szakmai partnerek bevonására.
  • Így a projekt végére elkészítünk egy olyan záró jelentést, melyben összefoglaljuk és értékeljük a teljes munkafolyamatunkat, és ahol külön kiemeljük a módszertant, amivel dolgoztunk, annak fejlesztéseit és a továbbfejlesztés lehetőségeit valamint harmadik fontos összetevőként a mindezekből leszűrt tanulságainkat és javaslatainkat.
  • A projekt végén nemzetközi konferenciát rendezünk, ami hírt ad az eredményeinkről és egyen elindítja a nemzetközi akciócsoport megalakításának folyamatait.

 

Mindezek mellet folyamatosan naprakészen tartjuk a hálózat angol nyelvű honlapját, ami ide kattintva elérhető:

www.familynetwork.eu

ERŐMŰ: A KEZDETEK

eromu (1)

2004 decemberében alakult meg az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület. Az alapítók elsődleges célja, hogy megváltoztassák a köztudatban máig acélvárosként élő Miskolc megítélését a helyi művészeti energiák összpontosításával, ahogyan az a lentebb közölt kiadványban is olvasható.

 

Az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület kiáltványa

Ha csak az alapján ítélnénk meg a világot, amit Miskolcon látunk belőle, a világ unalmas és rideg: a világ nem kényezteti lakóit szellemi javakkal, nem segít számukra alkotó környezetet teremteni, hogy emberi lényegük legjavát adhassák a maguk és a mások örömére.

Miskolcon áll az idő, miközben a világot szerencsére és sajnos már nem csak az alapján kell megítélnünk, amit Miskolcon látunk belőle.

Szerencsére, mert tudható, hogy a világ irányzatokhoz tartozó és irányzatokba nem sorolható alkotások sokaságát termi, irányza-tokat életre hívó és az irányzatok jogosságát tagadó alkotóknak ad teret. Szerencsére, mert az is tudható, hogy ezek az alkotók és alkotásaik elérhető közelségbe kerültek.

És sajnos, mert úgy látszik: Miskolc kimarad ezekből a folyamatokból, és így az sem derülhet ki, hogy van-e elég szellemi erő ebben a városban hozzászólni mindahhoz, ami a világban történik.

Hisszük, hogy van.

Hisszük, hogy szükség van mindazoknak az összefogására, akik nem akarnak bele-törődni, hogy nincs semmi a napi lét mögött/után.

Hisszük, hogy sokkal több mutatható meg Miskolcon a világ kulturális javaiból, és nem pusztán azokból, amelyeket a mindenkori kultúrairányítók megmutatásra érdemesnek tartanak.

Hisszük, hogy nem új főáramlatokra van szükség, hanem a sokszínűségre, mert a sokszínűség teremtésre ösztönöz.

Hisszük, hogy nincsenek kitüntetett területek, hogy a kultúra körébe a művészetek éppen úgy beletartoznak, mint a viselkedés, az életet elfogadhatóvá, elviselhetővé és alkotóvá tevő technikák ismerete.

Hisszük, hogy a közösen gondolkodni kész embereknek szükségük van a hitükön és eszméiken túl olyan helyre, amely cselekvésük terepe.

Hisszük, hogy az Erőmű ilyen hely: tágassága nem kelti a beszorítottság érzetét.

Hisszük, hogy az Erőmű feladata erőt adni alkotáshoz és befogadáshoz.

Hisszük, hogy van, és kell hogy legyen ilyen erő, és képesek vagyunk ezt bebizonyítani.

AZ ERÕMÛ LEGYEN VELED!

A kortárs norvég irodalom napja – 2017. április 8.

A workshop teljes programja elérhető itt:
https://drive.google.com/file/d/0B06O7eU3vRjkU1hsWHJoLXNvRzg/view?usp=sharing

Rács

A workshopon való részvétel ingyenes,
REGISZTRÁLJ az eseményre 2017. március 31-ig:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBxJ8eBWS8xwyb7DJq5Z71dCYUoA4byuD00-swS4JfvbK-AQ/viewform

„ANGYAL SZÁLLT EL FELETTÜNK…”

A kortárs norvég irodalom napja
az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület szervezésében,
a Skandináv Ház Alapítvány, a Magyar Írószövetség és a Theatrum Scholae Közhasznú Alapítvány partneri együttműködésével,
a Pesti Magyar Színházban

Időpont:
2017. április 8. szombat

Helyszín:
Pesti Magyar Színház – 1077 Budapest, Hevesi tér 4.
Sinkovits Imre Színpad

09:00 Regisztráció, tolmácsgépek átvétele

09:30 Köszöntők:
• Olav Berstad, a Norvég Királyi Nagykövetség nagykövete,
• Zalán János, PhD, a Pesti Magyar Színház igazgatója,
• Osgyáni Gábor, az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület elnöke,
• Deres Péter, dramaturg-műfordító-író, a workshop moderátora.

KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ kortárs norvég alkotókkal

09:50 Kortárs norvég dráma
Cecilie Løveid norvég drámaíró előadása saját tapasztalatairól, írói pályájáról, műveiről.

Közben: színinövendékek részletet olvasnak fel Cecilie Løveid drámájából magyar nyelven.

10:35 Kávészünet

10:50 Kortárs norvég líra
Marte Huke norvég költő előadása saját tapasztalatairól, írói pályájáról, műveiről.
Közben: színinövendékek felovasnak négy Marte Huke verset magyar nyelven.

11:35 Kortárs norvég próza
Tor Eystein Øverås norvég író előadása saját tapasztalatairól, írói pályájáról, műveiről.
Közben: színinövendékek részletet olvasnak fel Tor Eystein Øverås esszékötetéből magyar nyelven.

12:20 Ebéd

SZAKMAI ELŐADÁSOK a kortárs norvég próza, dráma, líra kapcsán

13:00 Az Askildsen-univerzum fordítói szemmel
Pap Vera-Ágnes műfordító-szerkesztő előadása
Közben: színinövendékek részleteket olvasnak fel Pap Vera-Ágnes két fordításából.

13:35 A norvég király szomszédja: Jon Fosse
A. Dobos Éva műfordító előadása
Közben: színinövendékek részleteket olvasnak fel A. Dobos Éva két fordításából.

14:00 Egy fiú árnyéka – öt kortárs norvég dráma
Czeizel Gábor rendező-szerkesztő bemutatja a drámakötetet.

14:10 Kávészünet

14:25 Finn Iunker posztdramatikus szövegei
Boronkay Soma dramaturg-műfordító előadása
Közben: színinövendékek részleteket olvasnak fel Boronkay Soma egy fordításából.

15:00 Norvég verses- és drámakötetek Magyarországon
Deres Péter dramaturg-műfordító-író előadása
Közben: színinövendékek verseket olvasnak fel.

15:30 A szakmai előadók válaszolnak a közönség kérdéseire

Pap Vera-Ágnes műfordító-szerkesztő
A. Dobos Éva műfordító
Czeizel Gábor rendező-szerkesztő
Boronkay Soma dramaturg-műfordító
Deres Péter dramaturg-műfordító-író, a workshop moderátora

15:40 Kávészünet

16:00 SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
• Az egész napos workshopot összegzi Deres Péter dramaturg-műfordító-író, a workshop moderátora.
• Az előadásról, mint a projekt eredményéről beszél Lengyel Ferenc rendező és Kovács Yvette Alida díszlet- és jelmeztervező.
• Az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület összegzése a pályázati programról és annak megvalósulásáról.

A sajtótájékoztató alatt részleteket vetítünk készülő dokumentumfilmünkből, amely az Alvás című színházi produkció létrehozásának állomásait mutatja be a nagyközönségnek.

16:30 Záróbeszédek:
• Zalán János, PhD, a Pesti Magyar Színház igazgatója,
• Deres Péter, dramaturg-műfordító-író, a workshop moderátora.

16:35 Norvég Irodalmi Kvíz – a Skandináv Ház Alapítvány szervezésében
Játékmester: Nagy Adrienn

17:15 A résztvevők számára kötetlen beszélgetések, a sajtó munkatársai számára interjú készítésének lehetősége a Szalonban (a nézőtéri büfében kávé és frissítők).

19:00 Jon Fosse: Az Alvás című előadás bemutatója

A workshop ideje alatt Norvégiáról készült fotókiállítás tekinthető meg.

Információ:

Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület:

e-mail: eromu.kortars@gmail.com, tel.: +36/70 364 4517

Pesti Magyar Színház:

Kiss Viktória, e-mail: kiss.viktoria@mszinhaz.hu, tel.: +36/70 903 8951

A projektet az EGT Alap támogatja.

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják.

Az egyesületről…

​Az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület alapító tagjai alkotók, kultúra közvetítők, a művészetekre érzékeny lokálpatrióták. Az egyesület a kortárs alkotóművészet támogatását, a helyben működő szervezetekkel, alkotókkal való kapcsolattartást és együttműködést tűzte ki alapcéljául. Emellett megjelenik az egyesület munkájában a lokális, különösen a miskolci művészeti értékek megóvása, bemutatása a hazai és külföldi kulturális közeg számára, valamint a nevelési-oktatási intézményekkel való szoros együttműködés.

A tagok az eltelt évek alatt sikeresen tudtak együttműködni más szervezetekkel, alkotókkal, létrehozva számos projektet a kortárs művészet területén. Az egyesület tagjai alapvetően a szervezési, koordinálási feladatokra koncentráltak, így az infrastrukturális fejlesztések az utóbbi időben háttérbe szorultak. A tagok által generált projektek, mint a “Tudásgyár” című iskolán kívüli oktatási tevékenységeket felvállaló TÁMOP-os projekt, vagy a MŰÚT folyóirathoz kapcsolódó rendezvények mind jó példái annak, hogy az egyesület tagsága aktív szervezői és művészeti tevékenységet végeztek az elmúlt évek során.

Az egyesület 2014-2015 között főpályázóként valósította meg az ErőMűvész című projektet (TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0497), amelynek keretében öt nevelési-oktatási intézmény (1 óvodával és 4 iskolával) tanulói részére szakköröket és táborokat szervezett. A projekt megvalósítása során szakmai tartalmat tekintve a kortárs alkotóművészet és a népművészeti hagyományok megismertetésére, technológiák elsajátítására, egymásra építésére törekedtünk; összesen 200 diák táborozása valósult meg és 290 tanuló vett részt heti, illetve havi szakkörökön. A projekt megvalósítása alatt sikerült jól működő partnerséget kialakítani az intézményekkel, valamint a művészekkel, az alkotókkal.

Sikeres munkánknak köszönhetően elismertségünk érzékelhetően nőtt a kulturális programszervezés területén, így további projektek megvalósításában is közreműködtünk.