Bemutatkozik a Deszka Team Szociális Szövetkezet

A februári műhely-konferencián nagy örömünkre velünk tartott a 2015-ben alakult Deszka Team Szociális Szövetkezet néhány tagja is. A Deszka Team csapata a művészeti ágat képviseli, alapvetően főként színházi szolgáltatásokkal, díszlet-tervezéssel és díszletpakolással foglalkoznak. Az utóbbi időben különleges vállalkozásba fogtak: 3D-s virtuális díszlet tervezésével kísérleteznek. A hazánkban még ritkaságnak számító, speciális technológiájú  háromdimenziós díszlet a nézőket egy különleges világba képes repíteni, ahol a színpadon látottak összeolvadnak a mi valóságunkkal. A háromdimenziós hatású díszletek képesek lehetnek arra, hogy teljesen megváltoztassák a teret, kiszakítva a nézőt a realitásból. Projektünkhöz kapcsolódva olyan izgalmas kérdések és ötletek merültek fel a műhely-konferencián, hogy ezt a fajta színházi technológiát lehetne-e és hogyan lehetne alkalmazni a drámaszínházban, pszichodrámában vagy csoportdinamikai folyamatok kivetítésére.

Kérdőíves kutatás előkészítés – Beszámoló a februári M6 projekttalálkozóról (2018.02.22-23.)

Az M6 találkozó során egymás között egyeztetett kiscsoportos eredményeket közös kutatás keretében szeretnénk az egyes régiókból származó statisztikai adatokkal árnyalni és térképre vinni.

Az akciókutatást célzó előkészületeinknek eredményeképpen a szakmai csoport irányt és fókuszt keresett az akciókutatást támogató kérdőíves kutatásnak, melyek támpontként szolgálhatnak azután a kutatási kérdőívet összeállító kollégák számára.

A közös kutatás fő irányainak, fókuszterlületeinek megvitatása alapján, az alábbi kérdéskörök régióspecifikus statisztikáira mindenképp kíváncsi a csapat:

A helyi szakmabeliek interakciós készsége és állapota,

Az egyénileg alkalmazott együttműködések típusa, szintje, színvonala

Elérhető együttműködési kezdeményezések ismerete és ezek igénybevételének mértéke/aránya,

Jellemző akadályok az együttműködések megvalósulásának, vagy azok színvonalának növekedésének az útjában.

Soron következő találkozónkon új résztvevők jelenlétében prezentáljuk és keresztvalidáljuk eddigi tevékenységünk, mely reményeink szerint segíti a kutatás alapjainak tovább finomítását, mielőtt a felmérést végző csapattal a kérdőívek véglegesítésének egyeztetési folyamatába kezdenénk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Márciusi Tanulmányút (TU1) – Beharangozó

Március a tanulmányutak hava.

Eddigi műhelytalálkozóink során lassacskán, mondhatni közösséggé érő csapatunk első közös tanulmányútja 5.-én, hétfőn az egri Kepes Intézetbe vezet.

Az ő munkásságuk számos ponton keresztezi projektünk célkitűzéseit, társaságukban további fontos gondolatokkal és nézőpontokkal bővül majd a formálódó szakmai anyag, mely a hamarosan induló célirányos kutatás alapját képezi majd; illetve reményeink szerint hasonlóképpen értékes tapasztalatokkal gyarapodnak az intézet munkatársai is, módszereink megismerése során.

Néhány szót előzetesen házigazdáinkról:

“A Kepes Intézetet működtető Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért 1994-ben jött létre, célja elsődlegesen a magas minőségű kultúra terjesztése és támogatása, a szubkultúrák sajátosságainak feltárása. A szervezet elkötelezetten támogatja morálisan és anyagilag is a társadalomtudománnyal és kultúrával foglalkozó kutatókat, fejlesztőket, különös tekintettel a regionális helyzetre vonatkozó és aktuális szociális kérdéseket megoldó, feltáró csoportok munkáját. Továbbá  elősegíti a vizuális eszközökkel (film, videó, fotó) történő értékmegőrzést.”

Módszertanok – Beszámoló a februári M6 projekttalálkozóról (2018.02.22-23.)

2018. február 22-23.

Az M6 találkozó tréning-folyamatának egyik eredményeképp összegyűjtöttük a résztvevők eddig alkalmazott együttműködés-módszertani ismereteit, rendszereit, melyek jellemzőinek összehasonlítása, keresztvalidálása és közös tudásmodellben való egyesítése szerepelni fog későbbi tevékenységeink között.

Az összegyűjtött lista elemei a következők:


  • Hármas tagozódás
  • Holacracy
  • Teal
  • SprirálDinamika
  • Jógyakorlat csere
  • Tanulószervezet
  • Módszeres empátia

A kérdőíves kutatás során a lista valószínűleg bővülni fog, ám jelenleg elsődleges szempontunk nem a lista tartalma volt, hanem magának a tudásmodell összevetés és egyeztetés módszertanának és kultúrájának erősítése a résztvevőkben, akik így saját régióikban a további lokális becsatolási és egyeztetési folyamatok fontos mentoraivá válhatnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februári projekttalálkozó (M6) – Beharangozó

Február 22.-én kezdődik soron következő műhely-találkozónk, mely kapcsán örömünkre szolgál, hogy az ismerkedő műhelymunkát követő időszakban minden résztvevő jelezte számunkra, hogy addigi tapasztalatai alapján részt kíván venni a folyamat további fázisaiban is. Célunk ezúttal a legutóbbi találkozón közösen, felületesen megismert technikák elmélyítése és partnereink kapcsolódó ismereteinek, tapasztalatainak részletesebb feltárása. A folyamat során gyakorolni fogjuk a sokszereplős információösszegzés és döntéshozási folyamatok hatékony lebonyolítására kifejlesztett VetésForgó és KonszenzusTechnológia módszereket, illetve a közös akciókutatás előkészítéséhez alapozásként tisztázzuk annak módszertani elemeit is. Ezzel párhuzamosan vendégeink személyes bemutatkozói, élménybeszámolói is folytatódnak.