Hírek kategória bejegyzései

Májusi Nyitó Nemzetközi Találkozó – Beharangozó

2018. május 20. és 26. között, Miskolcon tartjuk projektünk Nemzetközi Nyitó Találkozóját. A terveink szerint 8 külföldi és 10 magyar szakértő részvételével zajló 7 napos rendezvényen tréning és műhelymunka alkalmak fogják váltogatni egymást. A Nyitó Találkozó első részében ismét áttekintjük az akciókutatásunk módszertanát, a VetésForgó tanulás, gyakorlás módszertanát és – különösen az újonnan csatlakozott nemzetközi együttműködő partnerek tekintetében – kitérünk a személyes érintettségekre is. A tréning alkalmak során olyan témák kerülnek majd előtérbe, mint a Családsegítés és szociális munka helye a társadalomban; A hazai szociális ellátó rendszer működése; A szolgáltatás (szervezet)közi munka; Az IP kollaborációs modell. A műhelymunka során a résztvevőkkel szeretnénk közösen visszatekinteni az előkészítési ciklusra; majd dolgozunk azon, hogy lássuk, hogy milyen az együttműködés a szociális és humán szférában illetve azon kilépve; hogy mik az együttműködés előnyei és nehézségei. Alapvető témánk lesz az interprofesszionalitás, melyhez fontosnak tartjuk meghatározni közös értékeinket, valamint feltérképezni a közös munka lehetőségeit és jó gyakorlatokat, nemzetközi szinten is. A cél, hogy miskolci konferenciánk végén a találkozón tapasztaltak és tanultak alapján összeállítsuk kérdőíves kutatásunk fő kérdéseit és meghatározzuk a további irányokat, lépeseket.

Reklámok

Április – újra műhelytalálkozó – beharangozó

Két rövid, de annál tartalmasabb tanulmányút után ismét műhely-találkozót szervezünk.

Miután Eger városában megbizonyosodtunk róla, hogy  friss kezdeményezésünk külső szemlélők számára is helytálló és létjogosult, újabb lendületet veszünk lassan családtagként számon tartott partnereinkkel az együttműködési területek elmélyítése irányába. Mostanra elég erősnek érezzük a csapat kohézióját ahhoz, hogy személyes érintettségeink is az asztal közepére kerüljenek. Emellett a csoportszerződés részleteinél is megállunk és csoportfolyamatnak vetjük alá véglegesítését, továbbcsiszolását, fontosabb pontjainak igényes feltárását.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Márciusi 2. Tanulmányút (TU2) – Beharangozó

E havi második tanulmányutunk (03.30. péntek) rendhagyó lesz abból a szempontból, hogy nem a legutóbbi három alkalommal összeszokott csapatfelállásban töltjük; éppen ellenkezőleg, ezúttal új barátainkat, az egri Kertész Családi Napközit látogatjuk meg azzal a céllal, hogy az eddigi találkozók során érlelt kezdeményeket független csapattal vitassuk meg és keresztvalidáljuk. Nem titkolt reményünk, hogy kezdeményeink kisgömbőc módjára tudnak a láthatáron megjelenő szervezetekkel és szakmabeli egyénekkel hosszú távú együttműködések formájában bővülni.

A nap központi témája a “jó kutatás”  lesz, mely apropóján vendéglátóinkkal is megismertetjük jól bevált témafeldolgozó műhelykultúránkat.

Házigazdáinkról az interjúk rovatban olvashatnak majd bővebben, illetve a beszámolók rovatban fogunk beszámolni a közös munkával töltött nap élményeiről.

 

 

 

 

 

 

 

 

Márciusi Tanulmányút (TU1) – Beharangozó

Március a tanulmányutak hava.

Eddigi műhelytalálkozóink során lassacskán, mondhatni közösséggé érő csapatunk első közös tanulmányútja 5.-én, hétfőn az egri Kepes Intézetbe vezet.

Az ő munkásságuk számos ponton keresztezi projektünk célkitűzéseit, társaságukban további fontos gondolatokkal és nézőpontokkal bővül majd a formálódó szakmai anyag, mely a hamarosan induló célirányos kutatás alapját képezi majd; illetve reményeink szerint hasonlóképpen értékes tapasztalatokkal gyarapodnak az intézet munkatársai is, módszereink megismerése során.

Néhány szót előzetesen házigazdáinkról:

“A Kepes Intézetet működtető Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért 1994-ben jött létre, célja elsődlegesen a magas minőségű kultúra terjesztése és támogatása, a szubkultúrák sajátosságainak feltárása. A szervezet elkötelezetten támogatja morálisan és anyagilag is a társadalomtudománnyal és kultúrával foglalkozó kutatókat, fejlesztőket, különös tekintettel a regionális helyzetre vonatkozó és aktuális szociális kérdéseket megoldó, feltáró csoportok munkáját. Továbbá  elősegíti a vizuális eszközökkel (film, videó, fotó) történő értékmegőrzést.”

Februári projekttalálkozó (M6) – Beharangozó

Február 22.-én kezdődik soron következő műhely-találkozónk, mely kapcsán örömünkre szolgál, hogy az ismerkedő műhelymunkát követő időszakban minden résztvevő jelezte számunkra, hogy addigi tapasztalatai alapján részt kíván venni a folyamat további fázisaiban is. Célunk ezúttal a legutóbbi találkozón közösen, felületesen megismert technikák elmélyítése és partnereink kapcsolódó ismereteinek, tapasztalatainak részletesebb feltárása. A folyamat során gyakorolni fogjuk a sokszereplős információösszegzés és döntéshozási folyamatok hatékony lebonyolítására kifejlesztett VetésForgó és KonszenzusTechnológia módszereket, illetve a közös akciókutatás előkészítéséhez alapozásként tisztázzuk annak módszertani elemeit is. Ezzel párhuzamosan vendégeink személyes bemutatkozói, élménybeszámolói is folytatódnak.

Decemberi Műhelykonferencia (M5) – Beharangozó

Első,  két-napos műhelytalálkozónknak Eger városa ad majd otthont, December 14-15. között.

A projekt során többnapos, “bentlakásos” műhelytalálkozókat szervezünk, azon korábbi tapasztalatainkra építve, miszerint a megszakítás nélküli csapatmunka és együtt töltött minőségi idő lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy felfedezzék egymás személyiségeit és valódi, személyes kapcsólódásokon keresztül erősítsék a csapat-tudatot, csapatkohéziót.

Ez a találkozó is különféle tevékenységekből tevődik majd össze, mint tréning, műhelymunka és szakmai bemutatkozó.

A találkozó célja, hogy meghívást tegyünk a családsegítésben érintett szakemberek irányába, felkínálva a kutatócsapathoz való csatlakozás lehetőségét. Megismertetjük a résztvevőkkel az akciókutatás elméletét és gyakorlatát és elkezdjük feltérképezni az egyéni készségeket, attitűdöket. A műhelymunka során azokat a befolyásoló tényezőket is kutatjuk, melyek meghatározzák a közöttünk, egy családon belül, illetve családok csoportjai között az együttműködés minőségét, jellegét.