Hírek kategória bejegyzései

Előhangoló a tréning témájára

Kedves résztvevőink! Következő alkalommal a tréning keretében szeretnénk a közös tudati és figyelmi terünkbe hozni a „feszültség” fogalmát. Ehhez fogadjátok szeretettel ezt az írást, kitekintésként a TEAL szervezetek világából:

Van egy szó, amely gyakran előjön a Teal úttörőitől: az érzékelés. Mindannyian természetes érzékelők vagyunk; tehetségünk van arra, hogy észre vegyük, hogy valami nem működik olyan jól, mint ahogy működhetne, vagy amikor új lehetőség nyílik. Az önigazgatással (self-management) mindenki lehet érzékelő és változást kezdeményezhet – ugyanúgy, mint egy élő szervezetben, minden sejt érzékeli a környezetét, és képes figyelmeztetni a szervezetet a szükséges változásra. Nem tudjuk abbahagyni az érzékelést. Az érzékelés mindenütt történik, egész idő alatt, de a hagyományos szervezeteknél az információk gyakran kiszűrésre kerülnek és csak a szervezeti hierarchia csúcsán észlelt jeleket hasznosítják, így sajnos gyakran távolra kerültek a valóságtól.  Pedig minden ember egy természetesen tehetséges szenzor, Igaz ugyanakkor, hogy növelhetjük a gyakorlatban való érzékenységünket. Különösen a meditatív vagy spirituális gyakorlatok segíthetnek abban, hogy távol tartsuk magunkat az énközpontú szükségletektől, és megcsapoljuk a szélesebb értelemben vett bölcsességforrásokat.

A „feszültség” szót tehát ebben az értelemben használva: „érzékelem, hogy valami nem működik olyan jól, mint ahogy működhetne”, kérünk minden kedves partnerünket és résztvevőnket, gondolják át saját érzékelt feszültségeiket és hozzák alapanyagként a tréningre.

Reklámok

Novemberi projekttalálkozó (M9) – Beharangozó

Ködguba vagy tartós napfény?

November végén (2018. november 27-28.) ismét műhelytalálkozót szervezünk, ezúttal kétnapos intenzív munkára készülünk. Az első nap tréningen veszünk részt, ahol ismét az építő kommunikáció témakörébe tartozó készségekkel ismerkedünk saját élményű feladatokon keresztül. A második napon pedig MűhelyKonferenciát tartunk azoknak az érdeklődőknek, akik eddig is figyelemmel követték munkánkat, csak bármilyen okból nem kapcsolódtak be aktívan az akciókutató csoport munkájába. Ezúttal alkalmuk nyílik majd megismerkedni azzal, hogy honnan-hová jutottunk el és milyen terveink vannak a jövőre nézve, amihez esetleges csatlakozásukat is szívesen vesszük. Ezen a szakmai bemutatkozó napon szívesen látunk minden érdeklődőt és partnereink és résztvevőink meghívott szakértőit, kollégáit is.

Természetesen ismét lesz műhelymunkára is alkalom, ahol reflektálunk a harmadik akcióként végzett módszertani fejlesztési gondolatokra valamint előkészülünk arra – idő függvényében el is kezdjük akár -, hogy saját magunkra alkalmazzuk az éppen fejlesztés alatt lévő módszertanunkat.

Olvasmány a szeptemberi találkozóhoz

Míg eddig sokszor a tréningek folyamán főleg magunkra figyeltünk, most főleg a másikra fogunk. Trénereink ígérete szerint a másik üzenetének pontos felfogása és megértése gyakorlás útján könnyen válik rutinná és aki egyszer elkezdte, már nem is tud máshogy figyelni a másikra. Ezt a készséget fogjuk gyakorolni, melyhez előzetes gondolkodásra és ráhangolódásra szánjuk a következő írást:

Minden Interakció viszonyt teremt: meghatározza a kapcsolat energia-szintjét, és behatárolja, hogy a másik milyen energiával, milyen csatornán tud válaszolni. A viszony definiálja a lehetőségek körét, amelyből a partnerek választhatnak az üzenetváltás során. Ahol verekedés van, ott az ütések készletéből, ahol szerelmeskedés, ott a simogatásokéból, ahol versengés, ott a státuszjelzések eszköztárából. A két ember közti interakció egyik jelentős összetevője az üzenet, amit gyakran burkoltan, áttételesen esetleg ambivalensen közlünk a másikkal. Amikor a kommunikációban az üzenetekre figyelünk, abból további dolgokat tudhatunk meg magunkról és a másikról: milyen a motivációja, mi a célja, milyen képe van önmagáról és milyen képeket hordoz a világról és ez mind hogyan lép kölcsönhatásba a bennem élő motivációkkal, célokkal, énképpel és világképpel. Ráhangolódásként, kezdj el arra figyelni, hogy a legegyszerűbb mondatokban hogyan érzékeled ezt a négy dolgot, és hozd az élményeid a tréningre! Viszlát hamarosan.

Szeptemberi projekttalálkozó (M8) – Beharangozó

Szeptember 29-30-án ismét intenzív munkára gyűlünk össze. Célkitűzésünk szerint az idő nagy részét arra szánjuk, hogy feldolgozzuk azt a számos tapasztalatot, amit a második akció, az MBB (Mey Bad Badges) módszertan kipróbálása hozott. Ez alkalommal is műhelymunka során mélyülünk el a témában, és számítunk minden résztvevő szakértőnk összegyűjtött személyes élményére, hogy azokat a közösbe beadva, pontos képet kapjunk arról, hol vannak a fejlesztésre szoruló elemei a módszernek, mi működik máris és miért. Ez tehát a műhelytalálkozó aktív alkotó szakasza. Ugyanakkor ismét lesz részünk tréningben, ami olyan készségeinket fejleszti majd, amik szorosan kapcsolódnak az MBB módszertanhoz. Valamint a záró napon tartandó szakmai bemutatkozó alkalomra ezúttal is bárkit várunk, aki szeretne hírt kapni arról, hol tartunk a munkában, milyen eredményeket tudunk máris felmutatni.

Miért Mey? Miért Bad? Miért Badges?

Miért Mey?

 

A Mey műszó, ami a magyar „ten” szavunkhoz hasonlóan az „te és én” összeolvasztásával jön létre az angol „me” és „you” szavakból. Ilyen módon a ten és a Mey is a „mi” személyes névmás különleges alesetének tekinthető, amikor a „ten” csak kettőnk közösségét jelöli.

Erre az estre vonatkozik a Bibliából ismert kultúrateremtő erejű felszólítás, mi szerint „szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!” Ez a régiesen csengő mondat tartalmazza szótöredékként a „ten” szócskát, ami önmagában nem is használatos, csak összetett szavakban, – mint amilyen például a „tenmagam”, és az „isten”. Előbbiben visszaható névmás jellege van, mint az „ön”-nek az „önmaga” kifejezésben, az „isten” szóban pedig mintha két összeköttetést jelölő kifejezés olvadna össze: az „is” és a „ten”. A jelentésben mindkét esetben az összefüggés és a kapcsolódás a hangsúlyos. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a „ten” szócska, mint a közösséget erősítő összetartó erő jelenik meg a fenti két szóban. A Mey Bad Badges módszertanának pedig ugyanez a szándékolt hatása: a közösség erősítése az „én és te” viszonyok minőségének javítása révén.

 

Miért Bad?

 

Javítani a viszonyon olyan pontokon lehet, ahol még van tér a fejlődésre. És minél nagyobb a tér a fejlődésre, – vagyis: minél nagyobb az eltérés a jelenlegi állapot és a jelenleginél jobb lehetséges állapot közt, – annál erősebb kapcsolati feszültséget élnek meg a kapcsolódó felek. És minél nagyobb a feszültség, annál nagyobb bátorságot igényel, hogy ezt valaki megcímezze, mit több: feldolgozásra napirendre tűzze. A „Bad” szócska a módszertan nevében arra utal, hogy a legnagyobb kapcsolatfejlesztő hatás érdekében bátran feltárjuk és napirendre tűzzük a kapcsolódásban rejlő legnagyobb feszültségeket.

 

Miért Badges?

 

Az őszinte jobbító szándék bátorsággal párosulva a kapcsolatfejlődés mellett mélyre ható jellemfejlődést is eredményezhet. Ezt a jellemfejlődést, és a fejlődést általában – a Mey Bad Badges közössége nyilvánosan elismeri, és mintegy kitüntetésekkel jutalmazza. Ezekre a kitüntetésekre utal a módszertan nevében a „Badges” szó.

 

Honnan hová vezethet ez a módszertan, és miben mérjük a haladást?

 

A módszertan az elkülönültségükben egymás belső valóságával ritkán találkozók feszültségektől terhes társadalmából indulva, az egymással szerves kapcsolatban álló emberek szeretetteljes viszonyrendszere által működtetett társadalomig vezet. Eredményességét a kitűzött és elért fejlődéscélok számában, és az elégedett felhasználói visszajelzések számán mérjük.

Nevezzük a nevén!

Július végi közös munkánk óta történt egyeztetések világossá tették, hogy szükségünk van egy jól használható névre, amivel lecseréljük a jelenleg használatos munkaneveket (visszajelzés technológia, értékelés kultúra, jellemfejlesztő módszertan, stb). A munkaneveket mindeddig változatos formában használva próbáltuk meg körül írni a közös munkánk fókuszát, és most felmerült az igény egy egységes, hivatkozható, akár később márkázható név megalkotására.

Itt összesítjük tehát, hogy az elmúlt hét megbeszélései alapján, milyen szempontoknak kell megfeleljen az a név, amit a kialakítandó módszertanunknak adni akarunk. Az összesítést az egyéni konzultációk alapján a projekt szakmai vezetője végezte el, lássuk az eredményét: A szakértők fontosnak tartják, hogy a név nemzetközileg használható legyen, vagy angol vagy nemzetközi szavakból álljon vagy mozaikszó legyen. Az is számít, hogy kifejezze az én-te viszony fókuszt, és egyszerre ennek közösségi jellegét is, hiszen a csoport páros viszonyok összességeként is felfogható. Kiemelték, hogy a név alkalmas legyen webes felületen való terjesztésre, mozgalom válhasson belőle. Legyen eredeti, még nem használt, fejezze ki, hogy új megközelítést javaslunk. Legyen könnyen megjegyezhető. Legyen fiatalos, vonzó a család fiatalabb tagjai számára is.

Összegyűjtve az igényeket a hazai projekt csapat vállalta magára az ötletelést. Hamarosan tehát közkincsé tesszük a javaslatunkat.

Júliusi projekttalálkozó (M1) – Beharangozó

Megkezdődtek a kutatások. Első tapasztalataink után ismét egyhetes találkozót rendezünk júliusban . Helyszín a jól megismert miskolci Palantír Panzió. Szakértőink egy hetet töltenek együtt az első akciókutatási ciklus eredményeinek megvitatására a végcélhoz szükséges közös módszertani alapok rögzítésére és a további munkálatok megtervezésének érdekében. Mindezalatt partnereink egy tanulmányút keretében meglátogatják a Dunántúli-Középhegységben fekvő csóri Tündérvár Alapítványt, ahol értékes tapasztalatokat szerezhetnek az alternatív oktatási és gyereknevelési módszerekről illetve a családsegítés aktuális állapotáról.

A találkozó célja még a magyar gyakorlatban felmerült új módszertan megértése, megvitatása és amennyiben szakértőink elfogadják, a továbbiakban közössé formálása, mint meghatározó projektirány.

A műhelytalálkozó záró napján szakmai bemutatkozó napra számíthatnak az érdeklődők.