M10 projekttalálkozó – 2. nap beszámoló – műhelymunka (2019.05.24.)

Mivel az előző műhelymunka során elmaradt a záró tanulmány vázlatainak összesítése, ezért ezen az alkalmon elővettük ezt a feladatot. A munka során felhasználtuk a tanult módszereket és a saját fejlesztésű eszközeinket. Volt már tehát listánk az előző alkalomról a kulcs fogalmakról volt már listánk a folyamat mérföldköveiről is. Ezekhez még hozzáraktuk az összes vázlatpontot és így egyben súlyoztuk azok fontosságát, mindenki mindegyiket. Valamint ezúttal értékeltük egymást abból a szempontból, hogy kit tartunk a legalkalmasabbnak a vázlat és feladatkiírás elkészítésére. Ahhoz viszont, hogy ezt megtehessük, előbb azonosítani kellett, hogy az ide vonatkozó tényezőket is.  A komplex értékelési folyamat végén konszenzus született abban, hogy milyen témák kerülnek a záró tanulmányba és hogy a szakmai vezető állítja össze a végső brief-et a tanulmányíró számára.

A maradék időnkben kitértünk a konferencia szervezésre is, ahol elhatároztuk, hogy közös interaktív bemutatót tartunk a módszertanunk működéséről részvételi színház formájában.  Az erről szóló ötletek gyűjtésének és a „színdarab” megírásának feladatát Szeleczki Ferenc kapta.

M10 projekttalálkozó – 2. nap beszámoló – műhelykonferencia (2019.05.24.)

A műhelykonferencián ezúttal arról adtunk hírt, hogy összegző szakaszba kerültünk az akciókutatásban. Ezért felsoroltuk a projekt során az akciókutatásban felismert kulcspontokat, időrendi sorrendben. Minden kulcspontot mérföldkőnek neveztünk el, hiszen ezek voltak a meghatározó inspirációs pontok. Ezek röviden a következők:

  • A kreatív káosz vége: ekkor léptünk a puhatolózó szakaszból először a közös cél megfogalmazására
  • A bevonódás: ekkor indult el a proaktív bekapcsolódás a résztvevők részéről, tehát ez volt a váltópont a befogadó és az alakító attitűd között
  • A kavantitatív kutatás: ez volt az első közös „termékünk”. Létrehozása során rengeteg tanulsággal járt és itt ismertük meg egymást.
  • A módszertan: Az a pont, ahol először úgy éreztük, hogy közösen alkotunk valami újat
  • A teszt: Az a pont, amikortól elindult módszertan tesztelése és előre nem látható akadályok is keletkeztek
  • A finomítás: Felismertük, hogy túl vagyunk együtt az első akadályokon, és ez új lökést adott az együttműködésnek
  • A jövő: Az a pont, ahol elindult a közös jövőről való gyakorlati gondolkodás
  • A feltűnés: Ahol most tartunk, azaz az összegzés és megosztás időszaka.

 

Ami még fontos volt ez alkalommal, hogy beharangoztuk, a július 20-án tartandó konferenciánkat, ahol részletesen és interaktív formában mutatjuk be a projekt eredményeit.

Az interaktivitás jegyében pedig visszajelzést kértünk a látogatóktól, hogy a hallottak alapján milyen fejlődéscélokat fogalmaznának meg a csapatnak.

M10 projekttalálkozó – 1. nap beszámoló – tréning (2019.05.23.)

Tréning élményünk ezúttal az önreflexióról szólt. Ismét előkerült a saját szükségleteink pontos megfogalmazásának készsége – ezt gyakoroltuk. A legsikeresebb feladat a saját fejlődéscél megfogalmazása volt. Elsőre ugyanis mindenki elakadt ebben és csak egymás segítségével tudtunk érvényes célokat kitűzni. Az érvényesség kritériumait közösen állítottuk össze: 1.) saját szükségletből indul ki, 2.) a helyzetet kezeli 3.) az alanyt vagy alanyokat emeli (fejleszti) 4.) mérhető és a mérését meg is tudom fogalmazni 5.) időkeretet és ütemezést is rendelek hozzá  5.) az érintettek is elfogadják  6.) ha több fejlődéscél van, azokat priorizálom

Ezt követően megismertük a tapasztalati tanulás körét és megértettük, hogy nem önmagában a kitűzött fejlődéscél a fontos, hanem az, hogy ezt az egészet tanulási ciklusba rendezzük. Többen kiemeltük ezt a felismerést, hogy mennyire fontos megtapasztalni a sikert, a kudarcot, a kalandot, a kockázatvállalást a bizonytalanságot – hogy meg kell értenünk, hogy a tapasztalatok kimenetelei nem pontosan bejósolhatóak. Ezzel nyílik a szív a másik és magam felé és a hangsúlyt egyre inkább a tanulás folyamatára tudjuk helyezni. Mindez pedig biztonságos környezetet teremt a csoportnak.

Még egy fontos élményünk volt: amíg valaki más volt a fókuszban, addig a többiek megfigyelő szerepben gyakorolták az előítéleteik és prekoncepcióik felismerését és elengedését. Ez az alapja ugyanis a tanulási folyamat ösztönzésének – a másik segítésének.

Mivel a saját fejlődéscélok megfogalmazása lassan indult be, ezért a résztvevők vállalták, hogy önálló munka keretében a következő találkozóig ezt megírják.

Májusi projekttalálkozó (M10) – Beharangozó

Május 23-24-én ismét kétnapos, hazai találkozóra készülünk.  Ahogy az a kétnapos időbeosztás esetén már bevált, most is első nap tréningen veszünk részt. Témánk ezúttal az önreflexió. Jelentése több rétegű. Definiálható, mint rálátás saját magunkra, személyes és szakmai működésünkre. Tágabb értelemben a tapasztalati tanulás ciklusát is jelenti.  Erről kapunk elméleti és gyakorlati képet az első napon.

A második nap délelőtt szakmai bemutatkozásra hívunk meg mindenkit, ahol továbbra is az összegzéssel foglalkozunk. Ez egyben módszertani bemutatót is jelent. Vendégeinket interaktív folyamattal várjuk. Már mind megtapasztaltuk, hogy nem az előadás hanem a bevonás segíti a megértést.

Ezt követően folytatjuk a műhelymunkát. Fejlődéscélok megfogalmazását tűztük ki célul. Ennek fókusza három síkon lehet: 1.) önismeret, önfejlesztés, 2.) családon belüli együttműködésfejlesztés, 3.) szakmai fejlődés, közösségfejlestzés.

 

Hamarosan találkozunk!