M2 projekttalálkozó – 2-3. nap beszámoló – tréning (2019.01.29-30.)

Ismét fantasztikus csapatépítő hatással volt ránk a tréning. Az új résztvevők könnyedén vették a haladó gyakorlatokat is.  Az első nap váltakozó párokban végzett gyakorlatokban tanultunk figyelni a másikra. Kiderült, hogy egyetlen mondatból akár öt különböző üzenetet is meg tudunk fejteni. Volt olyan mondat, amit több mint egy óráig elemeztünk. Megtudtuk, hogy amikor egy párbeszéd során század másodperc alatt reagálunk, akkor is számtalan üzenetréteg közül döntjük el, hogy melyikre milyen választ adunk.  A tréninghelyzetben lelassítjuk és tudatosítjuk a belső történéseinket.

Ugyanilyen lassított elemzést végeztünk a saját közléseinkkel is. Egy sértődés történetét leíró levelet dolgoztunk fel és alakítottuk át „tiszta beszéddé”. Kérdésekkel helyettesítettük az ítélkezést, én-nyelvre fogalmaztuk az általánosítást és felszólításokat írtunk a burkolt célozgatások helyére. A különbség égbe kiálltó volt!  A második napon foglalkoztunk azzal, hogy az előző nap munkája során ki mennyire vett fel domináns szerepet, ki húzodott vissza. Azt beszéltük meg, hogyan jelezte a lelki állapotát a kommunikációja. Néztünk példát arra, hogyan lehet ezeket tisztán kommunikálni. Elfáradtunk. Szép munka volt!

M2 projekttalálkozó – 1. nap beszámoló – műhelymunka (2019.01.28.)

E havi találkozónk első napján három új szervezet szakértőjét üdvözöltük köreinkben. Matkó Ilona a Nagycsaládosok Országos Egyesületét képviselte, Haarné Puskás Katalin a Népszuverenitás Mozgalom aktív tagja, Klapka Győző pedig a Kőbányai Élő Közösség tagja. Elmondásuk alapján mindhárman hosszú ideje keresik az társadalmi innováció lehetőségét, ugyanakkor mindeddig nem gondolkodtak abban, hogy aktív munkájukat egy bizalom-alapú saját közösség létrehozásába fektessék. Számukra a mi kezdeményezésünk alkalmas lehet arra, hogy visszavezesse az aktivisták figyelmét az emberi kapcsolatokra.

Az első nap műhelymunkája nagyrészt az ismerkedésről szólt és a kohézív hangulat megteremtéséről. A szakmai vezető ismertette, hogy milyen eredményeket és egyezségeket ért el a csapat mostanáig. A résztvevők pedig meséltek az újonnan érkezőknek az eddigi tréning tapasztalatokról. Ez az előkészítés azért volt fontos, mert a következő két napon komoly tréning folyamatokban mélyülünk el.

Ráhangolódás a januári műhelytalálkozóra

Január 28-án ismét nemzetközi műhelytalálkozóra gyűlünk össze, Miskolcon. A rendezvény 7 napos lesz. A tréning témája továbbra is az üzenetek megértése (TE fókusz), az üzenetek átadása (ÉN fókusz) és a két ember között keletkező viszony (én és te EGYÜTT) kezelése lesz. A műhelymunka során folytatjuk az akciókutatást. A harmadik ciklusra való reflexióval. Ismét lesz szakmai bemutatkozó nap és tanulmányút is. A tanulmányút során ezúttal a Humanisztikus Korszak Alapítványt látogatjuk meg.

Ráhangolódásként ezúttal a Humanisztikus Korszak Alapítvány vezetőjének, Honti Lászlónak egy írásából idézünk. Hamarosan alkalmunk lesz megvitatni.

„Alap-érzésünk és észlelésünk, hogy a társadalmi evolúció megrekedt, és a Humanisztikus Korszak Alapítvány első feladata, hogy ebből a zsákutcából a társadalmat kibillentse. Ezt a társadalom innováció programjával valósítjuk meg. Kialakítottuk az innováció tudományát és az innovatív képesség: a kreativitás fejlesztésének tréningjét. Ahhoz azonban, hogy ezt a programot meg tudjuk valósítani, a társadalomtudományt, sőt valamennyi tudományágat is meg kellett újítanunk, mert a tudományt érintette legjobban a társadalmi fejlődés megrekedése. A megújított tudománnyal a megújított társadalom kialakítására és működtetésére informatikai rendszereket alkotunk meg amelyek a vállalkozásokból alakuló klaszterek működtetői is. Ehhez azonban az informatikai mérnökség tudományát is meg kell újítanunk. Az OptimumTársadalomban ugyanis a társadalom szervezési és szabályozási folyamatai teljesen automatizáltak, intézmények és személyek közvetlen részvétele nélkül, kibernetikai műhelyek szoftveres algoritmusaival intéződnek. Az OptimumTársadalom azért van, hogy az egyén minél hasznosabb lehessen a társadalom többi tagja számára, azaz az emberek minél több TársadalmiÉrtéket teremthessenek egymás számára. Lényeges az OptimumTársadalomban az is, hogy a hagyományosnál jóval magasabb etikai és morális szintet teremt meg az emberi kapcsolatok számára. Olyan embert, aki felelősséget vállal szeretteiért, aki mentora, szellemi vezetője, lelki támasza, segítője lesz az emberi kapcsolatainak sorban.”