Beszámolók kategória bejegyzései

M10 projekttalálkozó – 2. nap beszámoló – műhelymunka (2019.05.24.)

Mivel az előző műhelymunka során elmaradt a záró tanulmány vázlatainak összesítése, ezért ezen az alkalmon elővettük ezt a feladatot. A munka során felhasználtuk a tanult módszereket és a saját fejlesztésű eszközeinket. Volt már tehát listánk az előző alkalomról a kulcs fogalmakról volt már listánk a folyamat mérföldköveiről is. Ezekhez még hozzáraktuk az összes vázlatpontot és így egyben súlyoztuk azok fontosságát, mindenki mindegyiket. Valamint ezúttal értékeltük egymást abból a szempontból, hogy kit tartunk a legalkalmasabbnak a vázlat és feladatkiírás elkészítésére. Ahhoz viszont, hogy ezt megtehessük, előbb azonosítani kellett, hogy az ide vonatkozó tényezőket is.  A komplex értékelési folyamat végén konszenzus született abban, hogy milyen témák kerülnek a záró tanulmányba és hogy a szakmai vezető állítja össze a végső brief-et a tanulmányíró számára.

A maradék időnkben kitértünk a konferencia szervezésre is, ahol elhatároztuk, hogy közös interaktív bemutatót tartunk a módszertanunk működéséről részvételi színház formájában.  Az erről szóló ötletek gyűjtésének és a „színdarab” megírásának feladatát Szeleczki Ferenc kapta.

Reklámok

M10 projekttalálkozó – 2. nap beszámoló – műhelykonferencia (2019.05.24.)

A műhelykonferencián ezúttal arról adtunk hírt, hogy összegző szakaszba kerültünk az akciókutatásban. Ezért felsoroltuk a projekt során az akciókutatásban felismert kulcspontokat, időrendi sorrendben. Minden kulcspontot mérföldkőnek neveztünk el, hiszen ezek voltak a meghatározó inspirációs pontok. Ezek röviden a következők:

 • A kreatív káosz vége: ekkor léptünk a puhatolózó szakaszból először a közös cél megfogalmazására
 • A bevonódás: ekkor indult el a proaktív bekapcsolódás a résztvevők részéről, tehát ez volt a váltópont a befogadó és az alakító attitűd között
 • A kavantitatív kutatás: ez volt az első közös „termékünk”. Létrehozása során rengeteg tanulsággal járt és itt ismertük meg egymást.
 • A módszertan: Az a pont, ahol először úgy éreztük, hogy közösen alkotunk valami újat
 • A teszt: Az a pont, amikortól elindult módszertan tesztelése és előre nem látható akadályok is keletkeztek
 • A finomítás: Felismertük, hogy túl vagyunk együtt az első akadályokon, és ez új lökést adott az együttműködésnek
 • A jövő: Az a pont, ahol elindult a közös jövőről való gyakorlati gondolkodás
 • A feltűnés: Ahol most tartunk, azaz az összegzés és megosztás időszaka.

 

Ami még fontos volt ez alkalommal, hogy beharangoztuk, a július 20-án tartandó konferenciánkat, ahol részletesen és interaktív formában mutatjuk be a projekt eredményeit.

Az interaktivitás jegyében pedig visszajelzést kértünk a látogatóktól, hogy a hallottak alapján milyen fejlődéscélokat fogalmaznának meg a csapatnak.

M10 projekttalálkozó – 1. nap beszámoló – tréning (2019.05.23.)

Tréning élményünk ezúttal az önreflexióról szólt. Ismét előkerült a saját szükségleteink pontos megfogalmazásának készsége – ezt gyakoroltuk. A legsikeresebb feladat a saját fejlődéscél megfogalmazása volt. Elsőre ugyanis mindenki elakadt ebben és csak egymás segítségével tudtunk érvényes célokat kitűzni. Az érvényesség kritériumait közösen állítottuk össze: 1.) saját szükségletből indul ki, 2.) a helyzetet kezeli 3.) az alanyt vagy alanyokat emeli (fejleszti) 4.) mérhető és a mérését meg is tudom fogalmazni 5.) időkeretet és ütemezést is rendelek hozzá  5.) az érintettek is elfogadják  6.) ha több fejlődéscél van, azokat priorizálom

Ezt követően megismertük a tapasztalati tanulás körét és megértettük, hogy nem önmagában a kitűzött fejlődéscél a fontos, hanem az, hogy ezt az egészet tanulási ciklusba rendezzük. Többen kiemeltük ezt a felismerést, hogy mennyire fontos megtapasztalni a sikert, a kudarcot, a kalandot, a kockázatvállalást a bizonytalanságot – hogy meg kell értenünk, hogy a tapasztalatok kimenetelei nem pontosan bejósolhatóak. Ezzel nyílik a szív a másik és magam felé és a hangsúlyt egyre inkább a tanulás folyamatára tudjuk helyezni. Mindez pedig biztonságos környezetet teremt a csoportnak.

Még egy fontos élményünk volt: amíg valaki más volt a fókuszban, addig a többiek megfigyelő szerepben gyakorolták az előítéleteik és prekoncepcióik felismerését és elengedését. Ez az alapja ugyanis a tanulási folyamat ösztönzésének – a másik segítésének.

Mivel a saját fejlődéscélok megfogalmazása lassan indult be, ezért a résztvevők vállalták, hogy önálló munka keretében a következő találkozóig ezt megírják.

M4 projekttalálkozó – 7. nap beszámoló – műhelykonferencia (2019.04.28.)

A szakmai bemutatkozó alkalmon a teljes akciókutatás eddigi eredményeit foglalták össze a résztvevő szakértők. Mindenki a saját szempontjait emelhette ki szabadon. Minden összegzésben voltak egyedi tételek és olyanok is, amik közösek – azaz mindenki említette. A szubjektív összegzések részletessége és szakmaisága nagyon vegyes volt, ahogyan a résztvevők is heterogének személysiégükben, szakmájukban, és a projektben eltöltött idejük alapján is.

A kulcs-mondatokat a végén csoportosítottuk és a terminológiát egységesítve az alábbi területeket emeltük ki:

 • Visszajelzés kultúra megteremtése
 • Önismeret – Emberismeret – Csoportdinamika ismeret hármassága
 • Önreflexió fontossága
 • Önszabályozó csoport törvényszerűségei
 • Érték-alapú gondolkodás
 • Célegyeztetés, mint önálló módszertan
 • Keretegyeztetés, mint kihagyhatatlan lépcső
 • Érték-alapú közösségfejlesztés
 • Konszenzus technológia: döntés hatékonyság növelés konszenzus-alapú csoportoknak
 • Születési család – Választott család – Családok hálózata
 • Intézményesülés új formája a közösségi értékelés

M4 projekttalálkozó – 6. nap beszámoló – tanulmányút (2019.04.27.)

„A Szakrális Magyarország eszménye, egy olyan múltat, jelent, jövőt összekötő létmodell, amely a múlt legjobb gyakorlatait, a jelen elvárásaival és a jövő kihívásaival ötvözi. A legősibb szakrális lételveket viszi át a gyakorlatba, a XXI. századi tudományos és technikai vívmányok alkalmazása mellett, egy élhető, gondoskodó, fenntartható, igazság alapú, boldog jövő érdekében.” – írja magáról honlapjukon a Sacra Hungarorum csoport.

Látogatásunk során megtudtuk, hogy a csoport elsődleges feladatának érzi, hogy a ma, Magyarországon, reform céllal indított mozgalmakat egységes keretbe foglalja. Ez a keret – mint megtudtuk – a saját univerzális törvény gyűjteményükön alapul.

Ugyanakkor ki kell mondanunk, hogy a teljes projekt eddigi legtanulságosabb találkozóján vett részt a csapatunk. A honlapon felsorolt eszmények közül sajnos keveset vettünk észre a gyakorlatban működni. A csoport hangos és terméketlen vitákba bonyolódott. Ezzel az idő is elszaladt, érdemi bemutatkozás nélkül. Így telt el az előadásra fordított idő.

A kiscsoportos munkán némileg kárpótoltak minket, ott volt alkalmunk bemutatkozni és találkozni néhány kiemelkedő személyiséggel. Két témában tanultunk sokat. Az első a pénzügyi fenntarthatóság a szociális feladatokat ellátó szervezetek esetében, hálózatba szerveződéssel. A második egészségmegőrző találmányok felhasználása a mentálhigiénés munkában.

A látogatás után szüksége volt a csapatnak, hogy röviden megbeszéljük az élményeinket. Tanulságként levontuk: nagyon fontos a módszertanunk, amin dolgozunk és a tréning, amin keresztül megyünk. Eldöntöttük, hogy az összegző szakaszt követően, felajánljuk a módszertanunkat minden megismert szervezet számára kipróbálásra. Ez nekünk gyakorlás és teszt üzemmód, nekik pedig fejlődési lehetőség.

Összességében elmondható, hogy büszkék vagyunk a csapatra, mert sikerült egy gyenge helyzetet is maximális tanulássá formálni és építő keretbe helyezni és ebből inspirációt nyerni.

M4 projekttalálkozó – 4-5. nap beszámoló – műhelymunka (2019.04.25-26.)

A műhelymunkák során, ezúttal sok időt töltöttünk azzal, hogy egytől százig terjedő skálán értékeltük egymást az eddigi közös munka alapján az összes eddig összegyűjtött tényező mentén. Az így nyert tanulságok sok lényeges beszélgetést eredményeztek a csoport hatékonyságáról. Mivel az értékelések alapján csoport funkciókat alakítottunk ki, így megkezdtük azt a folyamatot, hogy mindenki a saját erősségei mentén vállaljon feladatokat és saját maga tűzzön ki fejlődés célokat. A fókuszunk az, hogy a sok-szempontú mérés kapcsán egyre tisztább visszajelzést kapjon az egyén a saját teljesítményéről, helyzetéről a csoportban. Az akkurátus visszajelzés az egyéni fejlődési irány egyetlen igazi támpontja.

Az élmény, amit az ennyire figyelmes visszajelzés adott rendkívül mély. Gyakran tapasztaltuk, hogy a felszínes gondolkodás által beállított eredmény és a tényezők értékelése alapján kapott eredmény nem esik egybe. Ez utóbbi ráadásul csoportos konszenzust eredményez, ami megnyugtató érzés.

Érdekes volt tapasztalni, hogy az értékelést is tanulnunk kell. Gyakran az intuitív számszerűsítés racionálisan nem magyarázható – igaz ez nem is volt cél. Inkább az önkifejezés bátorságára ad visszajelzést, amiből mindenki egyénileg vonta le a saját tanulságait.

Összességében az eddigi legtöményebb módszerfejlesztő és tesztelő műhelymunkánk volt ebben a két napban. Köszönet mindenkinek a közreműködésért!

M4 projekttalálkozó – 2-3. nap beszámoló – tréning (2019.04.23-24.)

A tréningen a fő téma az értékrend volt. Az értékek és az értékrend ismerete az önismereti munka fontos tényezője. Egyetértettünk abban, hogy jó, ha az egyéni értékek és a csoport/közösség/szervezet értékei összhangban vannak. Megismertük a „jéghegy modellt”, melynek értelmében az értékrend a jéghegy víz alatt fekvő legmélyebb, mégis mindent átható rétege. Önmagában nem látható, hanem a szervezetet működtető alapelvek, szabályok szintjén érzékelhető, ami a jéghegy eggyel magasabb rétege. Mégis, amit mindenki lát a jéghegy csúcsa, ami az összes alatta lévő réteggel összefügg: ez a magatartások, viszonyok, tárgyi feltételek összessége.  Ennek értelmében a két nap alatt alaposan körbejártuk a közös értékeink témakört, megismertük annak a felelősségét, hogy az együttműködésünk, partneri „termékeink”, szolgáltatásaink látható részei tőlünk, mint kezdeményezőktől származnak, és sok múlik a saját, egyéni értékrendünkön.

 

Néhány példa a közösen elfogadott értékeinkből:

Tiszta beszéd

Konstruktivitás

Inspiráló

Lelkes

Összeszedett

Empatikus

Kiegyensúlyozott

Pontos

Precíz

Etikus

Gondoskodó

Előrelátó

Rugalmas

Találékony

Intuitív

Higgadt

Fókuszált

Hatékony

Összhangteremtő