Az egyesületről…

​Az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület alapító tagjai alkotók, kultúra közvetítők, a művészetekre érzékeny lokálpatrióták. Az egyesület a kortárs alkotóművészet támogatását, a helyben működő szervezetekkel, alkotókkal való kapcsolattartást és együttműködést tűzte ki alapcéljául. Emellett megjelenik az egyesület munkájában a lokális, különösen a miskolci művészeti értékek megóvása, bemutatása a hazai és külföldi kulturális közeg számára, valamint a nevelési-oktatási intézményekkel való szoros együttműködés.

A tagok az eltelt évek alatt sikeresen tudtak együttműködni más szervezetekkel, alkotókkal, létrehozva számos projektet a kortárs művészet területén. Az egyesület tagjai alapvetően a szervezési, koordinálási feladatokra koncentráltak, így az infrastrukturális fejlesztések az utóbbi időben háttérbe szorultak. A tagok által generált projektek, mint a “Tudásgyár” című iskolán kívüli oktatási tevékenységeket felvállaló TÁMOP-os projekt, vagy a MŰÚT folyóirathoz kapcsolódó rendezvények mind jó példái annak, hogy az egyesület tagsága aktív szervezői és művészeti tevékenységet végeztek az elmúlt évek során.

Az egyesület 2014-2015 között főpályázóként valósította meg az ErőMűvész című projektet (TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0497), amelynek keretében öt nevelési-oktatási intézmény (1 óvodával és 4 iskolával) tanulói részére szakköröket és táborokat szervezett. A projekt megvalósítása során szakmai tartalmat tekintve a kortárs alkotóművészet és a népművészeti hagyományok megismertetésére, technológiák elsajátítására, egymásra építésére törekedtünk; összesen 200 diák táborozása valósult meg és 290 tanuló vett részt heti, illetve havi szakkörökön. A projekt megvalósítása alatt sikerült jól működő partnerséget kialakítani az intézményekkel, valamint a művészekkel, az alkotókkal.

Sikeres munkánknak köszönhetően elismertségünk érzékelhetően nőtt a kulturális programszervezés területén, így további projektek megvalósításában is közreműködtünk.