A résztvevők hozzáadott értéke – Beszámoló a decemberi M5 projekttalálkozóról (2017.12.14-15.)

A műhelymunka során az alábbi közös nevezőre jutottunk.

A társadalmi problémák megoldása mikro- és makro-szinten egyaránt kooperációt, együtműködést, komplex szemléletű megközelítést igényelnek, a különböző ágazatok szakmáival együttműködve (egészségügy, sport és egészséges életmód, foglalkoztatás, szociális szakma stb.) A projekt kivitelezésében együttműködő szervezetekben megvannak azok a szakmai potenciálok, amelyek egyesítésével pozitív szinergiahatásokat tudunk elérni a nemzetközi és szakmaközi együttműködésben.

A csoportmunka legfontosabb hozzádott értéke, hogy az egymást támogató légkörben új perspektívák nyílnak meg, és a hatékony  stáb-team munkával, és konstruktív kooperációval, konszenzusos cselekvéssel új eredmények születhetnek.

A számunkra kívánatos kollaborációhoz az szükséges, hogy együt találjuk ki, hogy mit lehetne/kellene tenni a szolgáltatások szervezésében és egy adot, konkrét ügyben, hogy együtt tervezzük meg a közös munkát és döntsünk a további lépésekről, hogy a továbbiakban folyamatosan tartsuk a kapcsolatot egymással, hogy rendszeresen találkozzunk, ahol újra és újra kiértékeljük az eseményeket, elemezzük egymás tapasztalatait, és együtt hozzunk újabb és újabb döntéseket. Tehát a hosszabb időtartamú, komplex szemléletű, folyamatos stáb-team munka vezet el bennünket a tényleges együtműködéshez.

Az együttműködéssel kapcsolatban az alábbiak szerint összesítettük az előnyöket és hátrányokat:

 

Előnyök

 • Partneri alapokon folyó hatékony stáb-team munka
 • Motivált közreműködők
 • Átekinthető felelősség megosztás
 • Gyakorlatias, hatékony, minőségre törekvő együttműködés
 • Lehetőség az összehangolt szolgáltatások kidolgozására
 • Nemzetközi tapasztalatcserében rejlő lehetőségek
 • Interprofesszionális együttműködésben rejlő előnyök
 • Az általunk kezdeményezett szolgáltatás-innovációkkal elégedettebb felhasználók, környezet és munkáltatók
 • Erőteljes hatást gyakorolhatunk a szűkebb-tágabb társadalmi környezetünkre
 • Szélesebb dimenziókat is figyelembe vevő, folyamatos konstruktív kooperáció
 • A problémák, rizikók, veszélyek csökkentése
 • A merev szakmai keretek oldása

 

Nehézségek

 • Földrajzi távolság
 • Különböző szabályozások és szolgáltatási rendszerek a célországokban
 • Különböző szakmai képzettségek, eltérő identitások
 • Nem mindig egyértelmű és meghatározható távlatok
 • Eltérő szakmai értékek, érdekek
 • Az eredeti szakma iránti lojalitás, identitás elvesztésétől való félelem
 • Egymásnak ellentmondó, vagy párhuzamos tevékenységek veszélye
 • Különböző kompetenciák
 • Különböző szakmai nyelv, stílus
 • A rendelkezésre álló és újként feltárt források gazdaságos és sikeres használata
 • Időigényesség
 • Az értékelés nehézségei