Nyitó találkozó – 6. nap beszámoló – műhelymunka (2018.05.25.) – Közös értékeink összefoglalása

A pénteki napunkon szintén műhelymunka keretein belül dolgoztunk. A résztvevők egyetértettek abban, hogy alapvető igény és cél, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások legyenek gazdaságosak, értékesek, hatékonyak, az elvárható célokra és kimenetekre fókuszáljanak, a szolgáltatásokat felhasználók kapjanak nagyobb szerepet saját sorsuk jobbá tételében, növeljük érdekérvényesítési esélyeiket a problémamegoldás folyamatában, legyenek átláthatóak és mérhetőek a társadalmi beavatkozások.

A nemzetközi team az általunk modellezett együttműködés módszertan és IP tevékenység alábbi jellemzőit és értékeit tekinti kiemelten fontosnak.

Az együttműködő szakemberek vonatkozásában:

 • holisztikus szemlélet
 • partnerek együttműködése
 • partnerek közötti egyenlőség
 • partnerek kölcsönös elfogadása
 • új megközelítésű együttműködés
 • világról való gondolkodás új útja: „mit is nem tudunk még?”
 • egyértelmű, eredményes kommunikáció
 • kritikus vizsgálódások és elemzési kultúra
 • egymás szerepeinek megértése és elfogadása
 • eredményesebb megállapodások, tartósabb megoldások
 • érvényesíthető tudás jövőbeni felhasználhatóság
 • tevékenység során közösen megtanultak egymás közötti megosztása
 • kölcsönös elkötelezettség
 • bizalom megtanulása és a bizalom tudásával való élés
 • hálózatépítés, információcsere
 • ihletettség
 • kreativitás
 • költséghatékony szolgáltatások
 • minőségi kollegiális kultúra építése
 • közös és a különböző értékek elismerése
 • szakmák közötti hierarchia és feszültségek csökkenése

A szolgáltatásokat felhasználók vonatkozásában:

 • felhasználók kerülnek a szolgáltatások középpontjába
 • eredményesebb kommunikáció
 • hatékony szolgáltatások megtervezése, megszervezése, megvalósítása
 • evidencia (bizonyított-, biztos tudáson) alapon működő szolgáltatások
 • szolgáltatások fejlesztése – a szolgáltatást felhasználók életminőségének javulása