Közös értékeink összefoglalása

A pénteki napunkon szintén műhelymunka keretein belül dolgoztunk. A résztvevők egyetértettek abban, hogy alapvető igény és cél, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások legyenek gazdaságosak, értékesek, hatékonyak, az elvárható célokra és kimenetekre fókuszáljanak, a szolgáltatásokat felhasználók kapjanak nagyobb szerepet saját sorsuk jobbá tételében, növeljük érdekérvényesítési esélyeiket a problémamegoldás folyamatában, legyenek átláthatóak és mérhetőek a társadalmi beavatkozások.

A nemzetközi team az általunk modellezett együttműködés módszertan és IP tevékenység alábbi jellemzőit és értékeit tekinti kiemelten fontosnak.

Az együttműködő szakemberek vonatkozásában:

• holisztikus szemlélet

• partnerek együttműködése

• partnerek közötti egyenlőség

• partnerek kölcsönös elfogadása

• új megközelítésű együttműködés

• világról való gondolkodás új útja: „mit is nem tudunk még?”

• egyértelmű, eredményes kommunikáció

• kritikus vizsgálódások és elemzési kultúra

• egymás szerepeinek megértése és elfogadása

• eredményesebb megállapodások, tartósabb megoldások

• érvényesíthető tudás jövőbeni felhasználhatóság

• tevékenység során közösen megtanultak egymás közötti megosztása

• kölcsönös elkötelezettség

• bizalom megtanulása és a bizalom tudásával való élés

• hálózatépítés, információcsere

• ihletettség

• kreativitás

• költséghatékony szolgáltatások

• minőségi kollegiális kultúra építése

• közös és a különböző értékek elismerése

• szakmák közötti hierarchia és feszültségek csökkenése

A szolgáltatásokat felhasználók vonatkozásában:

• felhasználók kerülnek a szolgáltatások középpontjába

• eredményesebb kommunikáció

• hatékony szolgáltatások megtervezése, megszervezése,

megvalósítása

• evidencia (bizonyított-, biztos tudáson) alapon működő

szolgáltatások

• szolgáltatások fejlesztése – a szolgáltatást felhasználó

élet minőségének javulása stb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklámok