featured címkéhez tartozó bejegyzések

A “Transznacionális együttműködések” projekt

Családok társadalmi felzárkózása transznacionális akciókutatási együttműködésben

Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület

EFOP-5.2.2-17-2017-00020


Az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület Európai Uniós támogatással valósítja meg nemzetközi tapasztalatcsere programját. A projekt a „Transznacionális együttműködések” című konstrukció keretében, 100%-os támogatási intenzitással, 49 933 694 ​forintos támogatással valósul meg.

A projekt időtartama: 2017.11.01 – 2019.10.31.

A partnerség 4 külföldi tagja: Barátok Polgári Társulás (Szlovákia), Psychosophy Academy in Central Europe (Nemzetközi szervezet szlovákiai székhellyel), Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság (Szlovákia), Asociatia Cercul Doamnelor Ladies Circle (Románia). A partnerség hazai tagjainak kiválasztása a projekt tevékenységek része.

Projektünk fókusza:

Komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell kidolgozása és kipróbálása, eredményeinek terjesztése. Az elnevezés egy olyan együttműködési módszertan kidolgozását takarja, melyet akciókutatási keretben folytatott közös alkotómunka során hozunk létre a partnerségben résztvevő szakértőkkel.

Projektünk célcsoportjai:

Projektünk elsődlegesen szakmai célcsoportokkal dolgozik, egyrészt a projekttevékenységek kivitelezésébe vont szakértőkkel és kutatókkal a projektgazdánál és partnerszervezeteknél, másrészt a hálózatépítés során bővülő szakértői, szervezeti és intézményi körrel.

Projektünk szakmai területe:

A társas rendszerek önszabályzására épülő együttműködési módszertan kidolgozása és fejlesztése a gyakorlati alkalmazása a családban, családok hálózatában, közösségekben – a tapasztalatok fejlesztési körökbe rendezésével.

Projektünk tevékenységei:

A fenti célok elérése érdekében hazai és nemzetközi találkozókat szervezünk, melyek során közös tréningeken veszünk részt, az ott tanultakat a műhelymunkák során fordítjuk alkotó folyamatokká és szakmai bemutatkozók alkalmával osztjuk meg a tudásunkat, eredményeinket a szakmai és lakossági közönséggel.

Két találkozó között a munkánkat egy közösen kezelt honlap is segíti, ami a közös tudásbázis, adatbázis infrastrukturális hátterét adja.

A program legfontosabb kimenetei:

A nemzetközi és hazai együttműködéstől várt legfontosabb eredmény az esélyteremtő szolgáltatási és ellátási rendszerek felépítésével kapcsolatos bevált gyakorlatok feltárása, kutatása és tapasztalatok megosztása. Tehát maga a tapasztalatcsere, melynek teljes folyamatát dokumentáljuk és a következő tanulmányokat készítjük el:

  • A folyamat indításakor a szakmai munka kereteinek, tartalmának és céljainak összefoglalását tartalmazó indító jelentést készítünk. Ezzel egyben meghívjuk partnereinket, hogy tegyék hozzá ehhez a saját céljaikat és szakmai tudásukat.
  • A fenti ismerkedési és tervezési folyamat vezet el oda, hogy véglegesítjük kutatási tervünket.
  • A fentiek alapján készítjük el közös munkatervünket, amit a projekt során végig gondozunk, fejlesztünk, a tervezés-kivitelezés-visszacsatolás ciklusaiban.
  • A kutatási eredményeinkről külön kutatási jelentést készítünk, ami önállóan is használható a projekt eredményeinek terjesztésére, további szakmai partnerek bevonására.
  • Így a projekt végére elkészítünk egy olyan záró jelentést, melyben összefoglaljuk és értékeljük a teljes munkafolyamatunkat, és ahol külön kiemeljük a módszertant, amivel dolgoztunk, annak fejlesztéseit és a továbbfejlesztés lehetőségeit valamint harmadik fontos összetevőként a mindezekből leszűrt tanulságainkat és javaslatainkat.
  • A projekt végén nemzetközi konferenciát rendezünk, ami hírt ad az eredményeinkről és egyen elindítja a nemzetközi akciócsoport megalakításának folyamatait.

 

Mindezek mellet folyamatosan naprakészen tartjuk a hálózat angol nyelvű honlapját, ami ide kattintva elérhető:

www.familynetwork.eu

Reklámok

ERŐMŰ: A KEZDETEK

eromu (1)

2004 decemberében alakult meg az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület. Az alapítók elsődleges célja, hogy megváltoztassák a köztudatban máig acélvárosként élő Miskolc megítélését a helyi művészeti energiák összpontosításával, ahogyan az a lentebb közölt kiadványban is olvasható.

 

Az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület kiáltványa

Ha csak az alapján ítélnénk meg a világot, amit Miskolcon látunk belőle, a világ unalmas és rideg: a világ nem kényezteti lakóit szellemi javakkal, nem segít számukra alkotó környezetet teremteni, hogy emberi lényegük legjavát adhassák a maguk és a mások örömére.

Miskolcon áll az idő, miközben a világot szerencsére és sajnos már nem csak az alapján kell megítélnünk, amit Miskolcon látunk belőle.

Szerencsére, mert tudható, hogy a világ irányzatokhoz tartozó és irányzatokba nem sorolható alkotások sokaságát termi, irányza-tokat életre hívó és az irányzatok jogosságát tagadó alkotóknak ad teret. Szerencsére, mert az is tudható, hogy ezek az alkotók és alkotásaik elérhető közelségbe kerültek.

És sajnos, mert úgy látszik: Miskolc kimarad ezekből a folyamatokból, és így az sem derülhet ki, hogy van-e elég szellemi erő ebben a városban hozzászólni mindahhoz, ami a világban történik.

Hisszük, hogy van.

Hisszük, hogy szükség van mindazoknak az összefogására, akik nem akarnak bele-törődni, hogy nincs semmi a napi lét mögött/után.

Hisszük, hogy sokkal több mutatható meg Miskolcon a világ kulturális javaiból, és nem pusztán azokból, amelyeket a mindenkori kultúrairányítók megmutatásra érdemesnek tartanak.

Hisszük, hogy nem új főáramlatokra van szükség, hanem a sokszínűségre, mert a sokszínűség teremtésre ösztönöz.

Hisszük, hogy nincsenek kitüntetett területek, hogy a kultúra körébe a művészetek éppen úgy beletartoznak, mint a viselkedés, az életet elfogadhatóvá, elviselhetővé és alkotóvá tevő technikák ismerete.

Hisszük, hogy a közösen gondolkodni kész embereknek szükségük van a hitükön és eszméiken túl olyan helyre, amely cselekvésük terepe.

Hisszük, hogy az Erőmű ilyen hely: tágassága nem kelti a beszorítottság érzetét.

Hisszük, hogy az Erőmű feladata erőt adni alkotáshoz és befogadáshoz.

Hisszük, hogy van, és kell hogy legyen ilyen erő, és képesek vagyunk ezt bebizonyítani.

AZ ERÕMÛ LEGYEN VELED!

Az egyesületről…

​Az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület alapító tagjai alkotók, kultúra közvetítők, a művészetekre érzékeny lokálpatrióták. Az egyesület a kortárs alkotóművészet támogatását, a helyben működő szervezetekkel, alkotókkal való kapcsolattartást és együttműködést tűzte ki alapcéljául. Emellett megjelenik az egyesület munkájában a lokális, különösen a miskolci művészeti értékek megóvása, bemutatása a hazai és külföldi kulturális közeg számára, valamint a nevelési-oktatási intézményekkel való szoros együttműködés.

A tagok az eltelt évek alatt sikeresen tudtak együttműködni más szervezetekkel, alkotókkal, létrehozva számos projektet a kortárs művészet területén. Az egyesület tagjai alapvetően a szervezési, koordinálási feladatokra koncentráltak, így az infrastrukturális fejlesztések az utóbbi időben háttérbe szorultak. A tagok által generált projektek, mint a “Tudásgyár” című iskolán kívüli oktatási tevékenységeket felvállaló TÁMOP-os projekt, vagy a MŰÚT folyóirathoz kapcsolódó rendezvények mind jó példái annak, hogy az egyesület tagsága aktív szervezői és művészeti tevékenységet végeztek az elmúlt évek során.

Az egyesület 2014-2015 között főpályázóként valósította meg az ErőMűvész című projektet (TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0497), amelynek keretében öt nevelési-oktatási intézmény (1 óvodával és 4 iskolával) tanulói részére szakköröket és táborokat szervezett. A projekt megvalósítása során szakmai tartalmat tekintve a kortárs alkotóművészet és a népművészeti hagyományok megismertetésére, technológiák elsajátítására, egymásra építésére törekedtünk; összesen 200 diák táborozása valósult meg és 290 tanuló vett részt heti, illetve havi szakkörökön. A projekt megvalósítása alatt sikerült jól működő partnerséget kialakítani az intézményekkel, valamint a művészekkel, az alkotókkal.

Sikeres munkánknak köszönhetően elismertségünk érzékelhetően nőtt a kulturális programszervezés területén, így további projektek megvalósításában is közreműködtünk.