Erőmű

A pályázó szervezet működési területének bemutatása

Az Erőmű Egyesület a társadalmi felzárkózás területén működik, kulturális, közművelődési és társadalmi innovációs szolgáltatásokat nyújt.

Egyesületünk egyik fő célkitűzése a köztudat, formálása, megváltoztatása és a helyi művészeti energiák összpontosítása a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében.

Az Erőmű a kísérletezés, a fejlesztés és a folyamatos újítás szellemében működő civil, politikai és gazdasági érdekeltségektől teljesen független, csak a kulturális- művészeti program végrehajtásában elkötelezett, önszerveződő közösségként indult. Az egyesület szellemi javakkal, segít az önmagukra alkotókként tekintők számára megfelelő környezetet teremteni, hogy emberi lényegük legjavát adhassák a maguk és a mások örömére.

Tagjaink azok közé tartoznak, akik hiszik, hogy szükség van mindazok összefogására, akik nem akarnak beletörődni, hogy nincs semmi a napi lét mögött/után. Igényük van továbbá a sokszínűségre, mert a sokszínűség teremtésre ösztönöz. Az Erőmű feladata erőt adni alkotáshoz és a társadalmi befogadáshoz. Hisszük, hogy nincsenek kitüntetett területek, hogy a kultúra körébe a művészetek éppen úgy beletartoznak, mint a viselkedés, az életet elfogadhatóvá, elviselhetővé és alkotóvá tevő technikák ismerete.

Hisszük, hogy a közösen gondolkodni kész embereknek szükségük van a hitükön és eszméiken túl olyan helyre, amely cselekvésük terepe.

Egyesületünk tevékenységét a városstratégiához is illeszteni kívánja. Ennek pedig célkitűzése, hogy Miskolc “legyen a kultúra és a tudás városa.”

Az egyesület eddigi tevékenysége főként a kelet-közép-európai művészek bemutatkozását, találkozását és kooperációját szolgálta, ám a közelmúltban a tagok egyéb irányú aktivitási igényeit felölelve a város stratégiában nem csak a kulturális, hanem a tudás

– és tudomány területeire is alkotó szerepet vállal, emellett elkötelezett a helyi társadalom szociális érzékenyítésében, a különböző etnikumok és kultúrák párbeszédének elősegítésében.

Társadalmi innovációs tevékenységével működési technológiáit hoz majd létre rendszertervek formájában, majd pedig megszervezi az intézeteket, transznacionális hálózatban, és kialakítja az akciókutató programokat, a megfelelő informatikai rendszerrel, képzésekkel, adatfeldolgozással és analízissel együtt.

Kifejezett célunk, hogy hasonló célkitűzésű szervezetekkel élénkítsük az együttműködést. Ezzel megjósolhatóan nagy hatású programot indítunk el, mely, túllépve a szokásosan kicsinyes vidéki siránkozáson, végre a sok “kell” helyére a magabiztos “van”-t állítja, ezzel adva Miskolcnak esélyt a népességi és minőségi erózió megállítására és visszafordítására, az acélvárosi múlt következményeinek felszámolására.

Összefoglalva: működési területünk kezdettől a térség szellemi-kulturális felzárkóztatása és a hátránykompenzáció volt, és jelen pályázatban is e területen kívánunk tovább tevékenykedni úgy, hogy a szellemet és a kultúrát a hétköznapok felemelésének és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyteremtésének szolgálatába állítjuk.