efop522 összes bejegyzése

Interjú Győzővel – Beszámoló a decemberi M5 projekttalálkozóról (2017.12.14-15.)

“Régen voltam egy ennyire jól szervezett és összefogott rendezvényen.
A munkakörülmények ideálisak voltak az elmélyült csoportmunkához és az igények szerint több alkalommal néhány perc alatt át tudtuk rendezni a teret az aktuális tréning-feladatoknak megfelelően. Az ebéd-beszállító is kitett magáért, pontosan érkezett és az ellátás is megfelelt az igényeimnek, tetszett, hogy a húsmentes ételeket is idényesen válogatták össze és a legízletesebb és a legfrissebb alapanyagokból készítették.
A tréning összefogottságát -a jó szervezés mellett- a professzionális falicitálásában láttam. Az életben szinte minden frontálisan folyik, legtöbbször ilyenek a megbeszélések a munkahelyemen, még a vezetés is ilyennek tekinthető. Ezen a tréningen értettem meg, hogy mennyire fontos az interakció egyenrangú partnerek között és hasonlóképpen a bevonás és elkötelezés. Ebben tette jól a dolgát a tréningvezető. Segített abban, hogy „beleállhassunk” a szerepünkbe, hogy megértsük azt, hogy miért jöttünk össze, hogy lássuk pontosan, hogy mi az a keret, amelybe a megbeszélésünknek illeszkednie kell és az eredménynek milyen felhasználási útvonala lesz.”

Neked hol fáj a múlt? – Beszámoló a decemberi M5 projekttalálkozóról (2017.12.14-15.)

2017. december 14-15.

Neked hol fáj a múlt?

Az egri projekttalálkozó tréningjének fő témája a résztvevő szakemberek konszenzuskészségének a megismerése volt. A személyiség ezen része szervesen épül be a karakterbe és megértéséhez fontos ismerni az adott személy történetét is.

Mit jelent nekünk, családsegítőknek a múlt feldolgozása? Ki dönti el, hogy fáj a múlt vagy építkezni tudunk belőle?

Elméletileg tudjuk, hogy a történések, tapasztalatok önmagukban se nem jók, se nem rosszak, se nem kellemesek, se nem kellemetlenek, se nem hasznosak, se nem haszontalanok. Csupán vannak. Bármilyen jelzőt is használunk, ez a mi értelmezésünk. Na jó, annyira azért nem egyszerű! Az értelmezés nem csak a miénk, mert általában a nézőpontot nem szabadon választjuk, hanem nagyrészt készen kapjuk meg és idővel kiegészítjük.

A tréningen összegeztük, hogy honnan  kapjuk az értelmezésünk, nézőpontunk alapbeállításait:

– Családból
– Társadalomból (igen tágas fogalom, amely magában foglalja főáramlatot és szubkultúrákat is)
– Ismerősöktől, barátoktól
– Saját megtapasztalás által formáljuk

A csoportmunka keretében többen beszámoltak arról, hogy a kapcsolataik korábbi konfliktusainak feldolgozása jelentős kihatással van a jelenlegi munkájukra. Azt hiszem, mindannyian így vagyunk ezzel.

Ahogy megtapasztaltuk a tréning, az önismeret szerepe az életünkben kulcsfontosságú. Családsegítő szakemberként az egyik legfontosabb készség, hogy tisztán ismerjem a saját családi mintáimat.  Az önmagát ismerő ember tudja a saját értékét, ismeri a határait, tiszteli önmagát és másokat, és amit tesz, azt szabad akaratából teszi és nem kényszerből.

Az önmagát ismerő ember ismeri a saját élettörténetét és elfogadja azt. Levonja a tanulságokat és a múltat a múltban hagyja, hogy jelenben élhessen úgy, ahogy ezt a legjobbnak látja. Ez az az eszköztár, amelynek birtokában érdemi segítséget tudunk nyújtani az ügyfeleink számára.

 A tréningen az alábbiak szerint összegeztük a múlt feldolgozásával kapcsolatos attitüdünket, amelyeket az ügyfeleink irányába is közvetítünk:

  1. Az elhatározás az első fontos lépés, de van más teendő is.
  2. Az önismeret és az önelfogadás útján fontos lépéseket kell tenni afelé, hogy a múltban érzelmileg rosszul érintő eseményeket érzelmileg is másképp éljük meg.
  3. Mindennek megvan a maga helye és ideje, ha kiderül, hogy milyen múltbéli esemény akadályoz egy mostani vágyam megvalósításában, azt elő kell szedni, leporolni, teljes életnagyságban szembe nézni vele, és megtalálni a módot, hogy megsirassam, átéljem az akkori történést, de úgy, hogy ez már ne ott tartson, hanem az érzelmi feldolgozás és elfogadás útján lehetővé tegye a szabadulásodat ettől az élménytől és ennek a negatív érzelmi lenyomatától.

Innen pedig egyenes az út az új lehetőségek felé, a jövő szabadabb tervezése, a jelen szabadabb megélése felé. Több lehetőségünk van erre, mindenkinek érdemes megtalálni a hozzá illő módszert, de tartsuk szem előtt, hogy segítséget kérni ebben nem kínos, sőt. Mindez igaz a szupervízióra is. Hatékonyan kell kommunikálni az ügyfelek számára, hogy aki segítő szakemberhez fordul, azzal nincsen semmi baj. Éppen ellenkezőleg: aki önmagára időt szán, saját lelki világának megismerésére, problémamegoldó képességek fejlesztésére, az tudatos és érett ember, aki nem csak önmagának, hanem mások számára is jó társaság.

Köszönöm azt az izgalmas önfelfedező túrát, amelyet együtt tettünk meg a kétnapos találkozó tréningjén.

Decemberi projekttalálkozó (M5) – Beharangozó

Első,  két-napos műhelytalálkozónknak Eger városa ad majd otthont, December 14-15. között.

A projekt során többnapos, “bentlakásos” műhelytalálkozókat szervezünk, azon korábbi tapasztalatainkra építve, miszerint a megszakítás nélküli csapatmunka és együtt töltött minőségi idő lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy felfedezzék egymás személyiségeit és valódi, személyes kapcsólódásokon keresztül erősítsék a csapat-tudatot, csapatkohéziót.

Ez a találkozó is különféle tevékenységekből tevődik majd össze, mint tréning, műhelymunka és szakmai bemutatkozó.

A találkozó célja, hogy meghívást tegyünk a családsegítésben érintett szakemberek irányába, felkínálva a kutatócsapathoz való csatlakozás lehetőségét. Megismertetjük a résztvevőkkel az akciókutatás elméletét és gyakorlatát és elkezdjük feltérképezni az egyéni készségeket, attitűdöket. A műhelymunka során azokat a befolyásoló tényezőket is kutatjuk, melyek meghatározzák a közöttünk, egy családon belül, illetve családok csoportjai között az együttműködés minőségét, jellegét.

A “Transznacionális együttműködések” projekt

Családok társadalmi felzárkózása transznacionális akciókutatási együttműködésben

Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület

EFOP-5.2.2-17-2017-00020


Az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület Európai Uniós támogatással valósítja meg nemzetközi tapasztalatcsere programját. A projekt a „Transznacionális együttműködések” című konstrukció keretében, 100%-os támogatási intenzitással, 49 933 694 ​forintos támogatással valósul meg.

A projekt időtartama: 2017.11.01 – 2019.10.31.

A partnerség 4 külföldi tagja: Barátok Polgári Társulás (Szlovákia), Psychosophy Academy in Central Europe (Nemzetközi szervezet szlovákiai székhellyel), Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság (Szlovákia), Asociatia Cercul Doamnelor Ladies Circle (Románia). A partnerség hazai tagjainak kiválasztása a projekt tevékenységek része.

Projektünk fókusza:

Komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell kidolgozása és kipróbálása, eredményeinek terjesztése. Az elnevezés egy olyan együttműködési módszertan kidolgozását takarja, melyet akciókutatási keretben folytatott közös alkotómunka során hozunk létre a partnerségben résztvevő szakértőkkel.

Projektünk célcsoportjai:

Projektünk elsődlegesen szakmai célcsoportokkal dolgozik, egyrészt a projekttevékenységek kivitelezésébe vont szakértőkkel és kutatókkal a projektgazdánál és partnerszervezeteknél, másrészt a hálózatépítés során bővülő szakértői, szervezeti és intézményi körrel.

Projektünk szakmai területe:

A társas rendszerek önszabályzására épülő együttműködési módszertan kidolgozása és fejlesztése a gyakorlati alkalmazása a családban, családok hálózatában, közösségekben – a tapasztalatok fejlesztési körökbe rendezésével.

Projektünk tevékenységei:

A fenti célok elérése érdekében hazai és nemzetközi találkozókat szervezünk, melyek során közös tréningeken veszünk részt, az ott tanultakat a műhelymunkák során fordítjuk alkotó folyamatokká és szakmai bemutatkozók alkalmával osztjuk meg a tudásunkat, eredményeinket a szakmai és lakossági közönséggel.

Két találkozó között a munkánkat egy közösen kezelt honlap is segíti, ami a közös tudásbázis, adatbázis infrastrukturális hátterét adja.

A program legfontosabb kimenetei:

A nemzetközi és hazai együttműködéstől várt legfontosabb eredmény az esélyteremtő szolgáltatási és ellátási rendszerek felépítésével kapcsolatos bevált gyakorlatok feltárása, kutatása és tapasztalatok megosztása. Tehát maga a tapasztalatcsere, melynek teljes folyamatát dokumentáljuk és a következő tanulmányokat készítjük el:

  • A folyamat indításakor a szakmai munka kereteinek, tartalmának és céljainak összefoglalását tartalmazó indító jelentést készítünk. Ezzel egyben meghívjuk partnereinket, hogy tegyék hozzá ehhez a saját céljaikat és szakmai tudásukat.
  • A fenti ismerkedési és tervezési folyamat vezet el oda, hogy véglegesítjük kutatási tervünket.
  • A fentiek alapján készítjük el közös munkatervünket, amit a projekt során végig gondozunk, fejlesztünk, a tervezés-kivitelezés-visszacsatolás ciklusaiban.
  • A kutatási eredményeinkről külön kutatási jelentést készítünk, ami önállóan is használható a projekt eredményeinek terjesztésére, további szakmai partnerek bevonására.
  • Így a projekt végére elkészítünk egy olyan záró jelentést, melyben összefoglaljuk és értékeljük a teljes munkafolyamatunkat, és ahol külön kiemeljük a módszertant, amivel dolgoztunk, annak fejlesztéseit és a továbbfejlesztés lehetőségeit valamint harmadik fontos összetevőként a mindezekből leszűrt tanulságainkat és javaslatainkat.
  • A projekt végén nemzetközi konferenciát rendezünk, ami hírt ad az eredményeinkről és egyen elindítja a nemzetközi akciócsoport megalakításának folyamatait.

 

Mindezek mellet folyamatosan naprakészen tartjuk a hálózat angol nyelvű honlapját, ami ide kattintva elérhető:

www.familynetwork.eu

ERŐMŰ: A KEZDETEK

eromu (1)

2004 decemberében alakult meg az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület. Az alapítók elsődleges célja, hogy megváltoztassák a köztudatban máig acélvárosként élő Miskolc megítélését a helyi művészeti energiák összpontosításával, ahogyan az a lentebb közölt kiadványban is olvasható.

 

Az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület kiáltványa

Ha csak az alapján ítélnénk meg a világot, amit Miskolcon látunk belőle, a világ unalmas és rideg: a világ nem kényezteti lakóit szellemi javakkal, nem segít számukra alkotó környezetet teremteni, hogy emberi lényegük legjavát adhassák a maguk és a mások örömére.

Miskolcon áll az idő, miközben a világot szerencsére és sajnos már nem csak az alapján kell megítélnünk, amit Miskolcon látunk belőle.

Szerencsére, mert tudható, hogy a világ irányzatokhoz tartozó és irányzatokba nem sorolható alkotások sokaságát termi, irányza-tokat életre hívó és az irányzatok jogosságát tagadó alkotóknak ad teret. Szerencsére, mert az is tudható, hogy ezek az alkotók és alkotásaik elérhető közelségbe kerültek.

És sajnos, mert úgy látszik: Miskolc kimarad ezekből a folyamatokból, és így az sem derülhet ki, hogy van-e elég szellemi erő ebben a városban hozzászólni mindahhoz, ami a világban történik.

Hisszük, hogy van.

Hisszük, hogy szükség van mindazoknak az összefogására, akik nem akarnak bele-törődni, hogy nincs semmi a napi lét mögött/után.

Hisszük, hogy sokkal több mutatható meg Miskolcon a világ kulturális javaiból, és nem pusztán azokból, amelyeket a mindenkori kultúrairányítók megmutatásra érdemesnek tartanak.

Hisszük, hogy nem új főáramlatokra van szükség, hanem a sokszínűségre, mert a sokszínűség teremtésre ösztönöz.

Hisszük, hogy nincsenek kitüntetett területek, hogy a kultúra körébe a művészetek éppen úgy beletartoznak, mint a viselkedés, az életet elfogadhatóvá, elviselhetővé és alkotóvá tevő technikák ismerete.

Hisszük, hogy a közösen gondolkodni kész embereknek szükségük van a hitükön és eszméiken túl olyan helyre, amely cselekvésük terepe.

Hisszük, hogy az Erőmű ilyen hely: tágassága nem kelti a beszorítottság érzetét.

Hisszük, hogy az Erőmű feladata erőt adni alkotáshoz és befogadáshoz.

Hisszük, hogy van, és kell hogy legyen ilyen erő, és képesek vagyunk ezt bebizonyítani.

AZ ERÕMÛ LEGYEN VELED!