M9 projekttalálkozó – 2. nap beszámoló – műhelykonferencia és műhelymunka (2018.11.28.)

Ez a napunk is szakmai bemutatkozó alkalommal kezdődött, mely során összefoglaló prezentációban ismertettük az eddigi eredményeinket az érdeklődőknek. Ez az összefoglalás kellően megalapozta azt ezt követő műhelymunkát, amit már szűkebb körben, a projekt résztvevőkkel folytattunk. Rengeteg módszertani javaslat érkezett, amelyek kidolgozottságukban jelentősen eltértek egymástól. A rendelkezésünkre álló idő alatt csupán három javaslatot tudtunk maradéktalanul feldolgozni, a többit pedig a következő, azaz a januárban esedékes rendezvényre tettük át, azzal a kitétellel, hogy az addig eltelt időben a szakértők a most feldolgozott javaslatokhoz hasonló struktúrában dolgozzák ki a javaslataikat, így gyorsabban haladhatunk majd. Ez azt is jelenti, hogy a harmadik akció végrehajtási idejét megnöveltük, hiszen ez a szakasz kulcs fontosságú és magas hozzáadott értéket képvisel a teljes projekt életében, így a következő találkozónk is a módszertani fejlesztés jegyében telhet és azt követően indítjuk majd az összegzési szakaszt.