M8 projekttalálkozó – 2. nap beszámoló – műhelykonferencia és műhelymunka (2018.09.30.)

A tréning után a második napot szakmai bemutatkozóval kezdtük, ahol az érdeklődőknek beszámoltunk az immár elnevezett May Bad Badges módszertan elméleti alapjairól és eddigi tapasztalatainkról.

A nap második felében pedig a műhelymunka várt ránk. Értékeltük a második akciónk eredményeit, bőséges tapasztalatokkal gazdagodtunk, amik feldolgozásához egy művészeti tevékenységet hívtunk segítségül, a montázskészítést. Képekkel is kifejeztük az élményeinket és annak kapcsán beszélgettünk tovább. Minden résztvevő megerősítette, hogy a módszertan továbbfejlesztéséhez számos ötlete van, így a harmadik akció kitűzése teljes konszenzussal valósult meg, szinte természetesen lekövetve a résztvevők igényeit. Megéltük a belülről motivált csoport önszerveződésének élményét, mikor szinte magától születik meg egy döntés, amit már csak tettekké kell váltanunk.

Tovább lépésünk kulcsa tehát a fejlesztési javaslatok rendszerezése, amire először szintén önálló munkában kell a résztvevőknek felkészülnie a következő találkozóig.

M8 projekttalálkozó – 1. nap beszámoló – tréning (2018.09.29.) – Üzenetek

Az első nap az érkezés, gyülekezés beszélgetései után tréninggel telt. Megismerkedtünk néhány új fogalommal, mint például az attributálás jelensége, amivel az elménkben címkéket, azaz minőségeket ragasztunk a mindennapi történésekhez ezáltal kezelhetővé téve a sokszínű világot. Mint kiderült, ez az egyszerű, minden emberben működő automatizmus sok következménnyel jár: elegendő egy kezelhető méretű viszonyulás-készletet használnunk, abból gazdálkodnunk, és a világban ily módon – több-kevesebb sikerrel – boldogulunk. Mind az egyéni attributálást, mind az ahhoz szükséges összehasonlítást, csoportalkotást és a csoporthoz való kapcsolódási módot társas közegben tanuljuk, kulturálisan örökölt mintákból építjük fel. Mindezek pozitív hozadéka, hogy az életemet egyszerűsítem, a biztonság- és kompetenciaérzésemet pedig növelem, negatív hozadéka pedig a skatulyázás jelensége és a tanulás lassulása.  Kitűztük tehát a célt, hogy a legjobb megoldás mindannyiunk számára az, ha nyitva hagyjuk a kaput a másik érzékelésére, és mindig aszerint reagálunk rá, amilyennek aktuálisan látjuk, tapasztaljuk, illetve, ha magunk is rugalmasan változtatni tudunk a saját magunkról alkotott képünkön és viselkedésünkön.

Ilyen alapozás után mindenféle szituációban azt gyakoroltuk, hogy hogyan értelmezzük a másik üzenetét először, zsigeri attributálással és utána a részletes elemzést követően ez mennyit módosul és milyen irányban. Megtapasztaltuk, hogy nagyon jó érzés amikor valaki pontosan veszi az üzenetedet, úgy ahogy átadni akartad.