A “Transznacionális együttműködések” projekt

Családok társadalmi felzárkózása transznacionális akciókutatási együttműködésben

Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület

EFOP-5.2.2-17-2017-00020


Az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület Európai Uniós támogatással valósítja meg nemzetközi tapasztalatcsere programját. A projekt a „Transznacionális együttműködések” című konstrukció keretében, 100%-os támogatási intenzitással, 49 933 694 ​forintos támogatással valósul meg.

A projekt időtartama: 2017.11.01 – 2019.10.31.

A partnerség 4 külföldi tagja: Barátok Polgári Társulás (Szlovákia), Psychosophy Academy in Central Europe (Nemzetközi szervezet szlovákiai székhellyel), Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság (Szlovákia), Asociatia Cercul Doamnelor Ladies Circle (Románia). A partnerség hazai tagjainak kiválasztása a projekt tevékenységek része.

Projektünk fókusza:

Komplex esélyteremtő társadalmi felzárkózási modell kidolgozása és kipróbálása, eredményeinek terjesztése. Az elnevezés egy olyan együttműködési módszertan kidolgozását takarja, melyet akciókutatási keretben folytatott közös alkotómunka során hozunk létre a partnerségben résztvevő szakértőkkel.

Projektünk célcsoportjai:

Projektünk elsődlegesen szakmai célcsoportokkal dolgozik, egyrészt a projekttevékenységek kivitelezésébe vont szakértőkkel és kutatókkal a projektgazdánál és partnerszervezeteknél, másrészt a hálózatépítés során bővülő szakértői, szervezeti és intézményi körrel.

Projektünk szakmai területe:

A társas rendszerek önszabályzására épülő együttműködési módszertan kidolgozása és fejlesztése a gyakorlati alkalmazása a családban, családok hálózatában, közösségekben – a tapasztalatok fejlesztési körökbe rendezésével.

Projektünk tevékenységei:

A fenti célok elérése érdekében hazai és nemzetközi találkozókat szervezünk, melyek során közös tréningeken veszünk részt, az ott tanultakat a műhelymunkák során fordítjuk alkotó folyamatokká és szakmai bemutatkozók alkalmával osztjuk meg a tudásunkat, eredményeinket a szakmai és lakossági közönséggel.

Két találkozó között a munkánkat egy közösen kezelt honlap is segíti, ami a közös tudásbázis, adatbázis infrastrukturális hátterét adja.

A program legfontosabb kimenetei:

A nemzetközi és hazai együttműködéstől várt legfontosabb eredmény az esélyteremtő szolgáltatási és ellátási rendszerek felépítésével kapcsolatos bevált gyakorlatok feltárása, kutatása és tapasztalatok megosztása. Tehát maga a tapasztalatcsere, melynek teljes folyamatát dokumentáljuk és a következő tanulmányokat készítjük el:

  • A folyamat indításakor a szakmai munka kereteinek, tartalmának és céljainak összefoglalását tartalmazó indító jelentést készítünk. Ezzel egyben meghívjuk partnereinket, hogy tegyék hozzá ehhez a saját céljaikat és szakmai tudásukat.
  • A fenti ismerkedési és tervezési folyamat vezet el oda, hogy véglegesítjük kutatási tervünket.
  • A fentiek alapján készítjük el közös munkatervünket, amit a projekt során végig gondozunk, fejlesztünk, a tervezés-kivitelezés-visszacsatolás ciklusaiban.
  • A kutatási eredményeinkről külön kutatási jelentést készítünk, ami önállóan is használható a projekt eredményeinek terjesztésére, további szakmai partnerek bevonására.
  • Így a projekt végére elkészítünk egy olyan záró jelentést, melyben összefoglaljuk és értékeljük a teljes munkafolyamatunkat, és ahol külön kiemeljük a módszertant, amivel dolgoztunk, annak fejlesztéseit és a továbbfejlesztés lehetőségeit valamint harmadik fontos összetevőként a mindezekből leszűrt tanulságainkat és javaslatainkat.
  • A projekt végén nemzetközi konferenciát rendezünk, ami hírt ad az eredményeinkről és egyen elindítja a nemzetközi akciócsoport megalakításának folyamatait.

 

Mindezek mellet folyamatosan naprakészen tartjuk a hálózat angol nyelvű honlapját, ami ide kattintva elérhető:

www.familynetwork.eu

ERŐMŰ: A KEZDETEK

eromu (1)

2004 decemberében alakult meg az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület. Az alapítók elsődleges célja, hogy megváltoztassák a köztudatban máig acélvárosként élő Miskolc megítélését a helyi művészeti energiák összpontosításával, ahogyan az a lentebb közölt kiadványban is olvasható.

 

Az Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület kiáltványa

Ha csak az alapján ítélnénk meg a világot, amit Miskolcon látunk belőle, a világ unalmas és rideg: a világ nem kényezteti lakóit szellemi javakkal, nem segít számukra alkotó környezetet teremteni, hogy emberi lényegük legjavát adhassák a maguk és a mások örömére.

Miskolcon áll az idő, miközben a világot szerencsére és sajnos már nem csak az alapján kell megítélnünk, amit Miskolcon látunk belőle.

Szerencsére, mert tudható, hogy a világ irányzatokhoz tartozó és irányzatokba nem sorolható alkotások sokaságát termi, irányza-tokat életre hívó és az irányzatok jogosságát tagadó alkotóknak ad teret. Szerencsére, mert az is tudható, hogy ezek az alkotók és alkotásaik elérhető közelségbe kerültek.

És sajnos, mert úgy látszik: Miskolc kimarad ezekből a folyamatokból, és így az sem derülhet ki, hogy van-e elég szellemi erő ebben a városban hozzászólni mindahhoz, ami a világban történik.

Hisszük, hogy van.

Hisszük, hogy szükség van mindazoknak az összefogására, akik nem akarnak bele-törődni, hogy nincs semmi a napi lét mögött/után.

Hisszük, hogy sokkal több mutatható meg Miskolcon a világ kulturális javaiból, és nem pusztán azokból, amelyeket a mindenkori kultúrairányítók megmutatásra érdemesnek tartanak.

Hisszük, hogy nem új főáramlatokra van szükség, hanem a sokszínűségre, mert a sokszínűség teremtésre ösztönöz.

Hisszük, hogy nincsenek kitüntetett területek, hogy a kultúra körébe a művészetek éppen úgy beletartoznak, mint a viselkedés, az életet elfogadhatóvá, elviselhetővé és alkotóvá tevő technikák ismerete.

Hisszük, hogy a közösen gondolkodni kész embereknek szükségük van a hitükön és eszméiken túl olyan helyre, amely cselekvésük terepe.

Hisszük, hogy az Erőmű ilyen hely: tágassága nem kelti a beszorítottság érzetét.

Hisszük, hogy az Erőmű feladata erőt adni alkotáshoz és befogadáshoz.

Hisszük, hogy van, és kell hogy legyen ilyen erő, és képesek vagyunk ezt bebizonyítani.

AZ ERÕMÛ LEGYEN VELED!